Thứ năm, 20 Tháng 9 2018

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

Trong thời gian qua, công tác xoá đói, giảm nghèo, an sinh xã hội luôn được thường trực Huyện uỷ, UBND huyện gia Viễn quan tâm, tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo. Ba xã Gia Phong, Gia Minh, Gia Lạc nằm ở phía nam của Sông Hoàng long có tổng diện tích là 38,877 km2, với diện tích đất chủ yếu là đồi, núi, sông, ngòi và ruộng trũng nên đời sống nhân dân rất khó khăn trong sản xuất nông nghiệp.

Trong đó các nội dung của CVĐ, đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền , MTTQ các cấp huyện Yên Mô chú trọng triển khai và cho thấy hiệu quả rõ nét.

Hòa chung với không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, nhân dân trong huyện, đồng bào Công giáo huyện Kim Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết lương giáo, đẩy mạnh phong trào xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Tam Điệp đã có nhiều hoạt động thiết thực, nổi bật là đã tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Ngày 11/12/2015, Ủy ban MTTQVN- BVĐ “ngày vì người nghèo” huyện Gia Viễn phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Gia Vân tổ chức khánh thành bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Đinh Thị Tình là hộ nghèo có khó khăn về nhà ở thôn Tri Lễ, xã Gia Vân.