Thứ năm, 20 Tháng 9 2018

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

Chiều ngày 11/7/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Tam Điệp tổ chức Hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014-2019 và sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01/KL/ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQVN về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN trong công tác dân tộc” và triển khai kế hoạch Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Nguyên - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Vũ Thành Tôn - Thành ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp; Ban Thường trực MTTQ thành phố và các vị ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố Tam Điệp nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Sáu tháng đầu năm 2018, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, công tác MTTQ của thành phố Tam Điệp đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng phong phú, đa dạng; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ các cấp. Đặc biệt tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018.

MTTQ thành phố Tam Điệp phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia phong trào các cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trong dịp Tết nguyên đán và các ngày lễ trọng, MTTQ các cấp thành phố tích cực vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn có những phần quà thiết thực ủng hộ người nghèo; trích kinh phí thăm, tặng quà Mẹ VNAH, người có công với cách mạng…các vị chức sắc, chức việc tôn giáo; phối hợp với ngành chức năng ở địa phương quan tâm, giúp đỡ hai tổ chức tôn giáo tổ chức tốt các ngày lễ trọng và sinh hoạt tôn giáo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các xã, phường tích cực tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  hướng dẫn MTTQVN xã, phường lựa chọn điển hình là Trưởng Ban công tác Mặt trận và mô hình Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tiêu biểu thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế; văn hóa xã hội; quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị (Đến nay đã lựa chọn được 09 điển hình và 04 mô hình điểm).

Tham mưu, tiếp nhận hỗ trợ sửa chữa 3 nhà đại đoàn kết (Trong đó chùa Quang Sơn hỗ trợ sửa chữa 01 nhà trị giá 50 triệu đồng). Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội và một số tổ chức thành viên của Mặt trận phân công giúp đỡ 25 hộ gia đình nghèo thoát nghèo bền vững.

Ban hành kế hoạch xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” thành phố năm 2018 (Đến nay MTTQVN cấp xã đã vận động được 450.000.000 đồng).

Đặc biệt là tham gia các hoạt động thi đua kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh và 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt; tham gia Hội thi thư pháp do MTTQ tỉnh tổ chức, kết quả thành phố Tam điệp đạt 01 giải tập thể và 01 giải cá nhân.

Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố Tam Điệp thực hiện tốt quy chế phối hợp với Thường trực HĐND thành phố, các ngành có liên quan và các tổ chức thành viên. Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV; trước kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh; tổng hợp và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố thường xuyên quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở (Trong sáu tháng đầu năm 2018, các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức 29 cuộc giám sát).

Vận động đồng bào dân tộc thiểu số khắc phục những khó khăn, phát huy vai trò tự quản, nêu cao ý thức, trách nhiệm, tích cực tham gia sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình ở địa phương. Tham gia học nghề ngắn hạn tại trung tâm dạy nghề thành phố tổ chức.

Hội nghị đã được nghe đ/c đại diện UBND thành phố Tam Điệp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Nguyên đã thông báo một số nội dung cơ bản về tình hình nhân dân trong tỉnh, một số hoạt động MTTQ tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 và đồng thời cũng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà MTTQ thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí cũng nhấn mạnh công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và đề nghị MTTQ các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau:

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương. MTTQ các cấp thành phố tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên các phòng ban chuyên môn tổ chức triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban trung ương MTTQVN phát động.

- Thường xuyên tổ chức các cuộc thăm hỏi, tiếp xúc, động viên với các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, nắm bắt kịp thời tình hình tôn giáo. Trước mắt, tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

- Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện chủ đề ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017 “Chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến”, gắn với sơ kết thực hiện Kế họạch số 1096/KHLN, ngày 20/11/2017 với Công an tỉnh, một số sở ngành và UBND các huyện, thành phố về phối hợp quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TU của BTV Tỉnh ủy.

- Thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân, tăng cường hoạt động giám sát; đề nghị MTTQ thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và lựa chọn các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm, bức xúc để giám sát.

- Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân (Trong tháng 7/2018, MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh).

- Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND các cấp triển khai tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh với Quốc hội và HĐND các cấp; theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

- Tổng kết 5 năm việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

- Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên là người dân tộc thiểu số. Quan tâm bồi dưỡng phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ các cấp của thành phố.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đảm bảo hiệu quả, thiết thực./.

(Ban biên tập)

 

 

 

         Những ngày này về tổ dân phố 2, phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp cảm nhận đầu tiên là chúng ta thấy được các tuyến đường của tổ dân phố được bê tông hóa với bề mặt được mở rộng, sạch đẹp, thuận tiện cho việc đi lại sinh hoạt của bà con nhân dân. Có được kết quả đó là do sự đóng góp công sức của bà con trong tổ, hoạt động tích cực của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, trong đó vai trò của vị Trưởng ban là điểm sáng. Người mà tôi nhắc đến đó là đại tá Đinh Xuân Bình, tổ dân phố 2, phường tây Sơn.

          Năm 2015, sau 37 năm công tác trong quân đội nhân dân Việt Nam, trở về với đời thường, ông được chi bộ đảng tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ và được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ban công tác Mặt trận.

          Thấy rõ chức năng của Ban công tác Mặt trận là phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên; phối hợp với tổ trưởng dân phố thực hiện việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND, chương trình hành động của MTTQVN các cấp…khi nhậm nhiệm vụ mới với nhiều khó khăn thử thách, ông Bình cùng với các thành viên Ban công tác Mặt trận hướng dẫn, động viên bà con nhân dân trong tổ dân phố tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động; bản thân ông đã không ngừng học hỏi, tìm hiểu, chọn lựa đề xuất giải pháp để thực hiện nhiệm vụ.

          Trong hai năm 2016-2017, thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Bình cùng với tập thể ban chi ủy và Ban công tác Mặt trận khu dân cư chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Chi bộ đảng ban hành nghị quyết thực hiện, Ban công tác Mặt trận phối hợp cùng tổ trưởng dân phố triển khai thực hiện, tuyên truyền vận động nhân dân với phương châm vào từng ngõ gõ từng nhà thuyết phục nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông. Với trách nhiệm là Trưởng ban công tác Mặt trận, ông và các thành viên trực tiếp tới từng gia đình giải thích, thuyết phục cho dân thấu hiểu. Kết quả qua 2 năm thực hiện, đã có 119 hộ gia đình tự nguyện hiến gần 4.000 m2 đất; thu gom gần 1.000m3 đất, đá, rác thải xây dựng, làm được gần 3km đường bê tông nội tổ và liên tổ với chiều rộng mặt đường từ 5 đến 7m; các hộ gia đình tự nguyện tu sửa, xây lại tường bao hàng rào và các công trình phụ trợ trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ông Bình chủ trì vận động ủng hộ được 72 triệu đồng (mỗi hộ gia đình ủng hộ tối thiểu 200.000đ) để giúp cho 8 hộ gia đình thiệt hại về đất canh tác.

          Đối với các hoạt động xã hội, ông Bình chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tổ chức tháo gỡ những biển quảng cáo rao vặt trên các bức tường, cột điện… tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, đường thông hè thoáng.

          Với những đóng góp của mình, ông đã được Ủy ban nhân dân cấp phường, cấp thành phố ghi nhận và tặng nhiều giấy khen.

          Chia sẻ kinh nghiệm, ông nói: Khi thu hổi đất của dân để triển khai làm đường chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ gia đình, làm xáo trộn đời sống dân sinh của bà con, do vậy, người Trưởng ban cần tự đặt ra câu hỏi là làm gì vận động nhân dân đồng thuận với cấp ủy, chính quyền; đồng thời phải lắng nghe nhân nhân nói, nhân dân ý kiến, kiến nghị, làm cho nhân dân tin trở thành mệnh lệnh đối với người Mặt trận; người Mặt trận cần làm tròn sứ mệnh gìn giữ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, luôn nhận biết, tôn trọng tính đa dạng và sự khác biệt trong các giai tầng xã hội để làm sao có được tiếng nói chung của lòng người./.

Mai Văn Thụy -  Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQVN tỉnh

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Ninh Bình; Quyết định số 97/QĐ-MT, ngày 19/4/2016 của Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định lãnh đạo MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Bình thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Ban thường trực UBMTTQVN thành phố Ninh Bình xây dựng kế hoạch hướng dẫn UBMTTQVN phường Ninh Phong làm điểm tổ chức hội nghị đối thoại giữa Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, Ban thường trực UBMTTQVN phường Ninh Phong với Ban Công tác Mặt trận và nhân dân phường Ninh Phong về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Ngày 29/3/2018, tại hội trường Đa năng của UBND phường Ninh Phong Ban thường trực UBMTTQVN thành phố và phường Ninh Phong đã tổ chức hội nghị đối thoại.

Về dự hội nghị đối thoại, Ban tổ chức hội nghị mời đồng chí Thường vụ Thành ủy phụ trách phường, các đồng chí lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố; Thường trực Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và các Đoàn thể của phường; Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBMTTQVN các phường, xã trên địa bàn thành phố; Ban công tác Mặt trận và đại điện hộ gia đình của các khu dân cư trên địa bàn phường Ninh Phong.

Hội nghị đã được nghe Ban thường trực UBMTTQVN phường Ninh Phong đã báo cáo tóm tắt thực trạng và kết quả công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Ninh Phong năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018.

Tại hội nghị đối thoại đã có 5 vị đại diện Ban công tác Mặt trận và hộ gia đình có ý kiến.

Nội dung các ý kiến tập trung vào công tác trật tự đô thị trên địa bàn; kiến nghị về nước sạch sinh hoạt của người dân; giờ và địa điểm thu gom rác thải cho hợp lý; việc quản lý các doanh nghiệp về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… đặc biệt một số vị đưa ra các sáng kiến về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả hơn…

Sau khi các đại biểu có ý kiến, đại diện lãnh đạo UBND phường đã tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND phường; Ban thường trực UBMTTQVN thành phố và phường đã trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền của Mặt trận và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của lãnh đạo UBND thành phố và tỉnh.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, Ban thường trực UBMTTQVN phường Ninh Phong đã xây dựng báo cáo kết quả đối thoại, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị gửi thường trực UBMTTQVN thành phố và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định./.

Tống Kim Phượng – Phó chủ tịch UBMTTQVN thành phố Ninh Bình

Chiều ngày 28/3/2018, đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Vũ Thị Thuỷ, Phó Chủ tịch và đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã về dự họp định kỳ tháng 3/2018 cùng Ban công tác Mặt trận thôn Hồng Quang, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan. Cùng dự có Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, xã Xích Thổ và các chi hội đoàn thể thôn Hồng Quang.

 

Tại cuộc họp, bà Bùi Thị Thanh Hải, Trưởng ban công tác Mặt trận báo cáo sơ kết công tác Mặt trận quý I, trọng tâm công tác Mặt trận quý II/2018. Là thôn đặc biệt khó khăn của xã với 220 hộ dân, trong đó có 38 hộ dân tộc Mường (chiếm 19,82%) Trong quý I, Ban công tác Mặt trận phối hợp với các chi hội đoàn thể trong thôn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của địa phương; Nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể đã vận động nhân dân đóng góp trên 1,4 tỷ đồng, góp phần hoàn thành một số chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2017. Quý I/2018, đã huy động nhân dân đổ thêm 350m đường giao thông và xây mới 4 lò xử lý rác; đến nay, đã có 196/220 hộ dân xây lò xử lý rác tại hộ gia đình; tiến hành quy hoạch, xây dựng “đoạn đường hoa phụ nữ”; mua sắm trang thiết bị và đưa vào sử dụng phòng đọc sách tại Nhà văn hoá thôn; duy trì, phát huy tốt vai trò các tổ nhân dân tự quản trong phòng, chống và tố giác tội phạm. Trong công tác giảm nghèo bền vững, Ban công tác Mặt trận phối hợp với các chi hội đoàn thể vận động nhân dân tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, có 12 hộ nghèo tự nguyện rút khỏi danh sách hộ nghèo, tỉ lệ hộ nghèo xuống trong thôn giảm còn 2,72%. Hoạt động của Ban GSĐT của cộng đồng được phát huy hiệu quả. Trong quý, Ban GSĐT của cộng đồng tổ chức giám sát việc thăm, tặng quà tết đúng đối tượng, việc thi công đường giao thông nông thôn, việc giải toả tại các điểm tràn giáp danh giữa 2 xã Xích thổ và Gia Sơn…bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Việc triển khai các nhiệm vụ chính trị tại địa phương được chú trọng thực hiện. Cấp uỷ, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức thăm hỏi, động viên các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự; tiểu đội dân quân đảm bảo đủ lực luợng tham gia huấn luyện và bắn đạn thật…

Có 4 ý kiến phát biểu trao đổi tại cuộc họp về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động, tập trung vào một số nội dung như: vấn đề tu sửa đường giao thông nông thôn, vấn đề ô nhiễm môi trường; kinh phí hoạt động của các chi hội đoàn thể chưa đảm bảo, còn thấp…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể thôn Hồng Quang, đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ửng, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; chào mừng kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018; thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận xã hội và tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân duy trì thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

 Nguyễn Thị Vân Anh - Phó chánh Văn phòng Ủy ban MTTQVN tỉnh

Ngày 26/3/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoa Lư phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2018 cho 153 cán bộ Mặt trận các cấp gồm: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn huyện.

Về dự lớp tập huấn có các đồng chí: Phạm Đăng Nguyên, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư huyện ủy Hoa Lư; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và các ban, ngành, đoàn thể huyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe các chuyên đề về nội dung: Luật tín ngưỡng tôn giáo; Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác Giám sát và phản biện xã hội.

Buổi tập huấn đã giúp cho cán bộ Mặt trận các cấp trong huyện có thêm kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền./.

 (Trần Thị Thắm – Ban phong trào UBMTTQ tỉnh)