Thứ bảy, 20 Tháng 10 2018

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

Thực hiện kế hoạch của ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc Mặt trận Tổ quốc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, từ khi cuộc bầu cử được triển khai trên địa bàn, việc chuẩn bị và triển khai công tác bầu cử trong hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ, quy định. Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền các cấp và các tổ chức thành viên hoàn thành khối lượng công việc rất lớn của 5 bước quy trình hiệp thương đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

* Chiều ngày 13-4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Điệp đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thỏa thuận, lập danh danh sách chính thức đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều ngày 13/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hoa Lư tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Những ngày này, cùng với không khí thi đua lao động sản xuất của các tầng lớp nhân dân trong huyện nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2016, nhân dân huyện Gia Viễn còn có sự quan tâm dành cho ngày hội lớn: cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lương Mạnh Hùng, Chủ tịch ủy ban MTTQ thành phố Tam Điệp cho biết: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân.