Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Sáng 14/7/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hoa Lư tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2017

Nhiều năm qua, MTTQ các cấp thành phố Tam Điệp đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội với sự phát triển kinh tế - xã hội của phường và cuộc sống bình yên của nhân dân, trong những năm qua, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Chiều ngày 12/01/2017, Ban Thường trực MTTQ thành phố Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Sáng 06/01/2017, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Yên Mô tổ chức hội nghị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019 đánh giá kết quả công tác năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.