Thứ bảy, 20 Tháng 10 2018

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

Chiều ngày 12/01/2017, Ban Thường trực MTTQ thành phố Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Sáng 06/01/2017, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Yên Mô tổ chức hội nghị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019 đánh giá kết quả công tác năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Chị Đinh Thị Nguyệt, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giầu truyền thống cách mạng của huyện Yên Khánh “khu du kích Khánh Tiên, Khánh Thiện” anh hùng.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã Khánh Hồng (Yên Khánh) đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới.

Nhằm Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận khu dân cư trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.