Chủ nhật, 22 Tháng 7 2018

Chị Đinh Thị Nguyệt, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giầu truyền thống cách mạng của huyện Yên Khánh “khu du kích Khánh Tiên, Khánh Thiện” anh hùng.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã Khánh Hồng (Yên Khánh) đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới.

Nhằm Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận khu dân cư trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Về Yên Khánh trong những ngày gần đây ai cũng cảm nhận thấy rõ nét không khí thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân Yên Khánh đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, niềm vui phấn khởi được thể hiện rõ nét trên gương mặt người nông dân đang tích cực thu hoạch vụ mùa bội thu tạo khí thế mới cho chiến dịch sản xuất vụ đông 2016 – 2017. Ở hầu hết các khu dân cư đều phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam  và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” 18/11/2016.

Thực hiện Đề án số 07/ĐA-MTTW-BTT, ngày 09/8/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đề án Biên tập và phát hành cuốn sách “Những Hợp tác xã kiểu mới điển hình giai đoạn 2014 – 2016”. Cuốn sách tập hợp, giới thiệu một số mô hình Hợp tác xã kiểu mới điển hình trên cả nước nhằm giới thiệu những phương pháp hay, cách làm sáng tạo, những kinh nghiệm phát triển mô hình Hợp tác xã kiểu mới trong các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.