Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Ngày 10/01/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Kim Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ IX, Ủy ban MTTQVN huyện nhiêm kỳ 2014-2019 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ 2018. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hiện, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó bí thư Huyện ủy và các vị ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện.

Năm 2017 MTTQVN và các tổ chức thành viên từ huyện đến các xã, thị trấn đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động hướng về cơ sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ và có hiệu quả hơn, góp phần định hướng dư luận và phản ánh thông tin hai chiều đến các tầng lớp nhân dân, tích cực vận động Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh..... thường xuyên quan tâm các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các tầng lớp nhân dân nhất là việc xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn góp phần xóa đói giảm nghèo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, hoạt động giám sát và phản biện xã hội được coi trọng ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của huyện.

Đồng chí Phạm Văn Hiện – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thay mặt Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã phát biểu, đánh giá cao những kết quả mà MTTQ các cấp huyện kim Sơn đạt được trong năm 2017 đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục để công tác Mặt trận các cấp huyện Kim Sơn đạt kết quả cao hơn trong năm 2018.

Thay mặt Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thắng đã biểu dương những thành tích mà MTTQ các cấp huyện Kim Sơn đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời đồng chí cũng nêu lên 5 nội dung công tác mà Mặt trận của huyện cần thực hiện trong năm 2018.

Tại Hội nghị đã kiện toàn 3 vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014-2019.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện công bố các quyết định khen thưởng cho 5 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2017./.

                          Trần Đức Phúc – Ban phong trào UBMTTQ tỉnh

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, ngày 08/12/2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Uỷ ban nhân dân, các ban, ngành huyện Hoa Lư tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 19/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý giáo dục thanh thiếu niên". Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trình bày Kế hoạch số 50/KH-HU ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên trên địa bàn huyện và Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 01/12/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình hành động số 124/CTHĐ của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Hoa Lư. Tại hội nghị đã thông qua kế hoạch và ký cam kết phối hợp quản lý giáo dục thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện, phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị, tổ chức.

 Ngay sau hội nghị, Ban Chỉ đạo Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện đã chỉ đạo xã Ninh Mỹ và xã Ninh Vân làm điểm của huyện về thực hiện Kế hoạch số 50/KH-HU ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện và Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 01/12/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình hành động số 124/CTHĐ của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện. Đến hết ngày 29/12/2017, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 50/KH-HU ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện và Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 01/12/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình hành động số 124/CTHĐ của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện Hoa Lư.

Đại diện Lãnh đạo MTTQ, Công an huyện Hoa Lư  chứng kiến đại diện các ban, ngành ký kết kế hoạch liên ngàn phối hợp quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật tại xã Trường Yên

Trong quá trình triển khai Chỉ thị số 10 của Tỉnh ủy, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoa Lư đã xây dựng kế hoạch phối hợp quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn, phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị, tổ chức. Phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, xây dựng môi trường sống lành mạnh cho thanh thiếu niên học tập, vui chơi, tránh xa tai, tệ nạn xã hội. Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn các xã, thị trấn. Đặc biệt quan tâm hơn các khu dân cư ở địa bàn phức tạp, có thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật.

  Phát huy vai trò, trách nhiệm của Trưởng Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư, triển khai mô hình (4 + 1) tức là 01 cán bộ đoàn thể quần chúng, 01 công an xã, 01 cán bộ thôn (xóm) và 01 đại diện gia đình cùng tham gia giáo dục, giúp đỡ 01 thanh, thiếu niên hư và phong trào quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật ở thôn, xóm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để vi phạm pháp luật. Cần tăng cường gặp gỡ, trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra không để phát sinh phức tạp, kéo dài, gây dư luận không tốt trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ giúp đỡ thanh, thiếu niên như tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề, hướng nghiệp.

   Do vậy, để thực hiện tốt Chỉ thị số 10 của Tỉnh ủy cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện nhằm điều chỉnh những vấn đề phức tạp trong cộng đồng khu dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, triển khai nội dung Chỉ thị xuống tận khu dân cư. Song cần gắn việc thực hiện Chỉ thị với các phong trào, các cuộc vận động trên địa bàn khu dân cư và là 01 trong những tiêu chí đề đánh giá thi đua cuối năm nhằm khích lệ các phong trào, các cuộc vận động. Đồng thời thực hiện tốt nội dung số 04 Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Ở các xã, thị trấn cần bố trí những sân chơi lành mạnh dành cho thanh, thiếu niên vui chơi, trong các hoạt động tổ chức chương trình, cần có giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương để việc giáo dục thanh, thiếu niên hư đạt kết quả cao nhất.

                    Lê Văn Thắng,  Ủy viên Thường trực UBMTTQVN huyện Hoa Lư

 

 

Ngày 02/01/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Yên Mô tổ chức Hội nghị lần thứ IX Ủy ban MTTQVN huyện nhiêm kỳ 2014-2019 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ 2018. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hiện, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Luận, Phó bí thư Huyện ủy và các vị ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện.

   Năm 2017, Ủy ban MTTQVN các cấp huyện Yên Mô đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng phong phú, đa dạng; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, cụ thể:

Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, động viên đông đảo các tầng lớp xã hội, các nhân sỹ trí thức, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết. Qua đó, đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham dự với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đẩy mạnh và phát triển, khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân, phát huy tinh thần tự quản ở cộng đồng. Kết quả cụ thể: có 222/232 Ban công tác Mặt trận đạt loại tốt, 10 ban công tác Mặt trận đạt loại khá, đến nay có 222/232 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa đạt 95,2%; có 31.534/35.410 gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt 89,05%; 100% khu dân cư hoàn thiện hương ước và quy ước triển khai thực hiện khá tốt, 232/232 khu dân cư có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng; có 232 /232 = 100% khu dân cư đã tổ chức ký cam kết với Công an, Đoàn thanh niên, Trưởng các thôn, xóm đại diện các hộ gia đình về thực hiện chủ đề ngày hội đại đoàn kết năm 2017 “Chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến Phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với nước, gia đình nghèo, các chức sắc, chức việc trong dịp lễ tết, hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà xuống cấp cho  hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách nhân dịp các ngày kỷ niệm. Chúng tôi đánh giá cao sự tích cực của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện đã vận động được sự ủng hộ của các cấp, các ngành, doanh nghiệp hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 82 nhà Đại đoàn kết trị giá gần 4 tỷ đồng.

 MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động Nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đến nay, 100% khu dân cư đã xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hương ước, quy ước gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; Nghị quyết liên tịch số 403 ngày 15/6/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, MTTQ huyện đã tổ chức được 2 cuộc giám sát, cấp xã tổ chức được 58 cuộc thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng. Tích cực nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh với Đảng và Nhà nước, nhất là các vấn đề quan trọng về phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân.

Về công tác tôn giáo đã tổ chức thăm, tặng quà Ban đại diện Phật giáo, Ban Đoàn kết Công giáo, các giáo họ và một số tăng, ni, gia đình giáo dân nhân dịp tết Nguyên đán; Đại lễ Phật Đản, lễ Noel; Chủ động phối kết hợp với các tổ chức thành viên, nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo, từ quần chúng nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ Đảng, cơ quan giải quyết những vấn đề hoạt động tôn giáo trên địa bàn, các đạo lạ trên địa bàn huyện.

MTTQ các cấp trong huyện đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp trong huyện và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng chí Phạm Văn Hiện phát biểu chỉ đạo và đề nghị MTTQ các cấp của huyện trong thời gian tới cần tập trung làm tốt một số việc sau:

Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Phát huy dân chủ, tinh thần sáng tạo của nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đau yêu nước.

Thực hiện tốt, có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh thành tích. Cần lựa chọn các phong trào, các hình thức vận động phù hợp với đặc điểm của huyện.

  Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến.

 Thay mặt Huyện ủy, đồng chí Đỗ Trọng Luận đã biểu dương những thành tích mà MTTQ các cấp huyện Yên Mô đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để công tác Mặt trận của huyện đạt kết quả cao trong năm 2018.

 Tại Hội nghị đã kiện toàn 4 vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện và hiệp thương bầu chức danh Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện nhiệm kỳ 2014-2019.

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện công bố các quyết định khen thưởng cho 11 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2017./.

                                               Mai Thị Lý, UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo MTTQ tỉnh 

Nhân dịp lễ giáng sinh năm 2017, thành phố Ninh Bình tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm, tặng quà Ban chấp hành Giáo xứ, giáo họ, Linh mục, bà con giáo dân trên địa bàn thành phố. Đoàn đại biểu do đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Ninh Bình làm trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng linh mục Phạm Ngọc Khuê, Ban Chấp hành Giáo xứ Ninh Bình và Ban chấp hành Giáo Họ Trị Sở. Đoàn đại biểu do đồng chí Vũ Đình Nhật, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Ninh Bình làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà chúc mừng bà con giáo dân và Giáo họ Thiện Mỹ, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình.

Tới thăm và chúc mừng lễ Noel năm 2017, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã chúc mừng Linh mục, Ban chấp hành Giáo xứ, các Giáo họ đón một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành, hạnh phúc, đoàn kết và phát triển. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thông báo một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2017. Thành quả phát triển của thành phố Ninh Bình trong những năm qua, đặc biệt có sự đóng góp của các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trên địa bàn thành phố.

Trong niềm vui chuẩn bị đón năm mới 2018, các đồng chí lãnh đạo thành phố mong muốn Gáo xứ, các Giáo họ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Cộng đồng bà con giáo dân sẽ tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chung sức xây dựng thành phố Ninh Bình ngày càng phát triển./.

                           Tống Thị Kim Phượng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Ninh Bình

Năm 2017, MTTQ các cấp huyện Yên Mô tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã cho thấy các nội dung của CVĐ đã bám sát vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và gắn với các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Quá trình triển khai cho thấy nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đã phát huy được tính chủ động tích cực, sáng tạo và phát huy nội lực của người dân trong huyện và của cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội mà các nghị quyết đại hội của Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Cùng với các hoạt động cụ thể trong phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong năm qua Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Mô cùng với các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện đã tích cực vận động nhân dân tham gia đạt hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới. Điển hình là xã Yên Từ, Yên Hòa, Yên Thắng, Khánh Thịnh, Yên Nhân, TT Yên Thịnh và Yên Lâm. Đặc biệt năm 2017, Ủy ban MTTQVN huyện trích từ quỹ “Vì người nghèo” của huyện và vận động các doanh nghiệp xây dựng và sửa chữa 138 ngôi nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền (3 tỷ 910 triệu đồng). MTTQ huyện còn hỗ trợ hàng trăm suất quà cho hộ nghèo và hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Vận động nhân dân xây dựng mới và sửa chữa hơn 100 km đường giao thông nông thôn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong huyện giao thương và phát triển kinh tế. Từ đó đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững.

Tiếp tục thực hiện các đề án của các cấp ủy Đảng và MTTQVN các cấp, Kế hoạch của MTTQVN tỉnh Ninh Bình về thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Ủy ban MTTQ huyện Yên Mô đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy – HĐND- UBND huyện về nhiệm vụ tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội nâng cao giá trị thu nhập cho người dân và làm giàu trên chính mảnh đất của quê hương mình, Huyện ủy đã có Nghị quyết về tích tụ ruộng đất để phát triển kinh tế trang trại, xây dựng cánh đồng mẫu lớn lấy người dân làm chủ thể, có thể khẳng định từ các Nghị quyết của Đảng đã tạo nên không khí lao động và đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế năng động như mô hình hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng chuối tây Thái Lan , HTX trồng rau an toàn tại xã Yên Từ, Nuôi cá chạch sụn của hộ gia đình anh Nguyễn Trọng Cảnh tại thôn Thổ Hoàng xã Yên Hòa , mô hình nuôi cá ao nổi tại xã Yên Thái, Yên Thắng và Yên Đồng, Mô hình nuôi tôm nước lợ chuyển sang nuôi tôm nước ngọt tại xã Yên Nhân của hộ Ông Nguyễn Trọng Chuyên. Các mô hình trên đã tác động tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế và làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội tạo sự liên kết bền chặt giữa HTX với hộ nông dân, doanh nghiệp dể phát triển chuỗi liên kết có sức cạnh tranh hiệu quả.

Có thể khẳng định rằng đoàn kết để phát triển kinh tế là tích cực giúp nhau để giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng nền văn hóa cộng đồng ngày càng bền chặt, con người ứng xử văn minh, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc nâng cao chất lượng khu dân cư văn hóa và gia đình văn hóa; Tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động như trồng cây xanh, vệ sinh chỉnh trang đường làng ngõ xóm thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới , đảm bảo trật tự an toàn xã hội thông qua thực hiện các quy ước, hương ước tích cực phòng chống các tai tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phát huy tốt vai trò của các tổ hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân tạo không khí hòa thuận ở khu dân cư. Trong những năm qua, MTTQ các cấp huyện Yên Mô thực hiện tốt Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong dòng họ và cán bộ Mặt trận tiêu biểu, các chức sắc, chức việc, nòng cốt trong đồng bào có đạo, tích cực đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí, những phần tử lợi dụng dân chủ gây rối chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần tạo sự đồng thuận trong nội bộ nhân dân, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng vững mạnh.

 Có được những kết quả trên, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Yên Mô luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người dân về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phân công trách nhiệm cho từng thành viên của MTTQ thực hiện tốt vai trò chủ trì phát huy tính sáng tạo, đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước lựa chọn các mô hình trong phát triển kinh tế, đã có những gương điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” , xây dựng và phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm MTTQ huyện Yên Mô đã và đang triển khai thực hiện và nhân được sự đồng thuận của người dân với phong trào đoàn kết phát triển kinh tế xã hội xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng huyện Yên Mô giàu đẹp, văn minh./.

 ĐỖ TRỌNG KẾT

Ủy ban MTTQVN huyện Yên Mô