Thứ năm, 24 Tháng 5 2018

Chiều ngày 19/7/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Gia Viễn tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa XX, nhiệm kỳ 2014-2019, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Sáng ngày 14/7/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Yên Mô tổ chức Hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2014-2019, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017.

Sáng 14/7/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hoa Lư tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2017

Nhiều năm qua, MTTQ các cấp thành phố Tam Điệp đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội với sự phát triển kinh tế - xã hội của phường và cuộc sống bình yên của nhân dân, trong những năm qua, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.