Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Chiều ngày 07/01/2019, tại hội trường UBND thành phố Ninh Bình, Uỷ ban MTTQ thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có đồng chí đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Ninh Bình, đồng chí Phạm Đăng Nguyên Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Quyền Mạnh Toàn, Phó bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Ninh Bình, đại diện các cơ quan đơn vị liên quan; các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố và Chủ tịch MTTQ 14 xã, phường.

Đ/c Phạm Đăng Nguyên, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh trao Bằng khen của UBMTTQVN tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận tại HN tổng kết công tác MT năm 2018

Năm 2018, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, hướng dẫn của MTTQ cấp trên, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2018; chủ động tham mưu cho cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Mặt trận, công tác phối hợp hành động của Mặt trận với các tổ chức thành viên; thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với triển khai thực hiện Quy chế quản lý đô thị thành phố. Công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được tăng cường; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng; vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của Ban công tác Mặt trận ngày càng được nâng cao, chất lượng sinh hoạt có nhiều chuyển biến. Hệ thống tổ chức mặt trận từ thành phố đến cơ sở được quan tâm, củng cố; nội dung và phương thức hoạt động từng bước có sự đổi mới. Nổi bật là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác chăm lo giúp đỡ người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.... Đến nay, toàn thành phố có 31.960/33785=94,6% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 153/183=83,6% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các phường, xã đã tham mưu cho Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” cùng cấp phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” năm 2018 với số tiền đã tiếp nhận gần 5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tham mưu cho Ban vận động Quỹ trích kinh phí 40 triệu đồng hỗ trợ xây mới nhà Đại đoàn kết tại phường Đông Thành; tặng 18 sổ tiết kiệm trị giá 90 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ chính sách; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó với số tiền 33,4 triệu đồng; tặng quà cho người cao tuổi khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất với số tiền 46,6 triệu đồng…

Phát  biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành Ủy đề nghị, thời gian tới Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chủ đề năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề của tỉnh năm 2019 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân; chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu” gắn với nhiệm vụ vận hành đô thị của thành phố. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ của Cấp ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện, chủ động nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo các thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố; chọn những nội dung cụ thể, phù hợp với các tổ chức thành viên để phát động, thực hiện các phong trào, tạo sức lan tỏa trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Đăng Nguyên, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho 03 cá nhân, trao Bằng khen của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 02 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận đã được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khen thưởng./.

Phạm Thị Tuyết, Ban Tổ chức MTTQ tỉnh

 

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-MTTQ- BTT ngày 30/5/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2019-2024; Thông trị số 13/TT-HU ngày 11/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Hoa Lư về Lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQVN các xã, thị trấn và Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Hoa Lư lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019-2024. Sáng ngày 10/12/2018, tại Hội trường UBND xã Ninh Vân đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Vân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Vân được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyên Hoa Lư chọn làm Đại hội điểm MTTQ cấp xã.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có ông Hoàng Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; ông Vũ Văn Lương, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoa Lư; ông Võ Mậu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Vân; đại diện các Ban chuyên môn của MTTQ VN tỉnh Ninh Bình; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoa Lư, cùng với 135 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Vân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Vân luôn quan tâm củng cố, kiện toàn cán bộ làm công tác Mặt trận từ xã tới thôn, xóm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, luôn hướng về khu dân cư. Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai đạt hiệu quả thiết thực. Ủy ban MTTQ xã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, điển hình là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện khác. Vận động nhân dân phát huy dân chủ, tich cực tham gia đóng góp ý kiến xây Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện Đề án 245//ĐA-MT ngày 15/4/2015 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình về xây dựng mô hình điểm "Khu dân cư văn hoá nông thôn mới", "Gia đình văn hoá nông thôn mới" được tổ chức tốt và nhân rộng các khu dân cư trên địa bàn xã. Hiện nay, có 8/13 thôn được công nhận danh hiệu làng nghề truyền thống, kinh tế của các hộ dân tăng trưởng mạnh thu nhập bình quân 35 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều còn 129 hộ = 3,69%. Trong phong trào Xây dựng nông thôn mới, xã Ninh Vân đã về đích năm 2015 và hiện nay đang xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quá trình thực hiện các cuộc vận động đã gắn kết được nhiều nội dung thiết thực ở cơ sở như: Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh… Trao đổi bên lề Đại hội ông Đỗ Mạnh Vĩnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Xuân Phúc bộc bệch chia sẻ, về dự Đại hội đại biểu MTTQVN xã ông rất vui mừng, phấn khởi với kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ xã trong nhiệm kỳ qua và tin tưởng trong nhiệm kỳ tới Ủy ban MTTQ xã cần phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018. Đối với Ban công tác Mặt trận thôn Xuân Phúc đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các Cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp phát động, như Cuộc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”do xã phát động, phong trào xây dựng nông thôn mới...

 Tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Ninh Vân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương thống nhất chương trình hành động của nhiệm kỳ 2019-2024 với 05 chương trình hành động đó là: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tại Đại hội đã hiệp thương cử 33 vị tham gia Uỷ viên Uỷ ban MTTQVN xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; tại phiên họp thứ nhất Uỷ ban MTTQVN xã Ninh Vân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương cử 5 vị vào Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã, ông Phạm Kim Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã nhiệm kỳ 2013-2018 được hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Ninh Vân, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã hiệp thương cử 13 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Hoa Lư lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019-2024./.

             

                Lê Văn Thắng, 

Ủy viên Thường trực UBMTTQV huyện Hoa Lư

 

Sáng ngày 04/12/2018, tại UBND phường Thanh Bình đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là điểm chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ cấp xã của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Ninh Bình.

Dự Đại hội có bà Lê Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ninh Bình, ông Đặng Văn Kết, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Bình, đại diện các Ban chuyên môn của MTTQ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thành phố, cùng với 130 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã luôn quan tâm củng cố, kiện toàn cán bộ Mặt trận từ phường tới phố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về khu dân cư, chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai đạt hiệu quả thiết thực. Ủy ban MTTQ phường Thanh Bình tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các cuộc vận động từ thiện, nhân đạo khác.

Trong quá trình thực hiện các cuộc vận động đã gắn kết được nhiều nội dung thiết thực ở cơ sở như: Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh… Những hoạt động cụ thể, thiết thực trên đã đem lại những kết quả đáng phấn khởi, đó là: Đến nay các tuyến phố trên địa bàn phường đều sáng, xanh, sạch, đẹp; trên 99% số đám cưới, đám tang thực hiện theo nếp sống văn minh; 98% cống rãnh kiên cố, đường giao thông được bê tông hóa; đến hết năm 2017, toàn phường có 12/18 khu dân cư có nhà văn hóa, 95% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 18/18 tổ dân phố đạt danh hiệu phố văn hóa. Kết quả trên đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở các khu dân cư, làm cho phường Thanh Bình ngày càng đổi thay và phát triển.

Ủy ban MTTQ phường và Ban công tác Mặt trận đã tích cực tuyên truyền, vận động xây dựng các quỹ theo Đề án của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” theo chỉ đạo của tỉnh với số tiền thu được trên 1,1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã hỗ trợ 105 hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn không may bị tai nạn rủi ro, ốm đau kéo dài, khó khăn đột xuất; sửa chữa nhà ở cho 9 hộ; hỗ trợ vốn cho 4 hộ mua phương tiện phát triển kinh tế; hỗ trợ 29 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Kết quả đạt được từ cuộc vận động đã góp phần tích cực trong thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường.

Đại hội đã hiệp thương thống nhất chương trình hành động của nhiệm kỳ 2019-2024 với các mục tiêu, chương trình đó là: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, hướng mạnh về các khu dân cư để triển khai các cuộc vận động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thách thức; thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân và công tác giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình, nhiệm vụ mới... Đại hội đã hiệp thương cử 43 vị tham gia UBMTTQ Việt Nam phường khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024; bầu 5 đồng chí vào Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, ông Bùi Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa IV, nhiệm kỳ 2013-2018 tái cử, giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Ninh Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phạm Thị Tuyết, Ban Tổ chức MTTQ tỉnh

 

 

Ngày 06/11/2018 Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận động xây dựng Quỹ năm 2017, phát động xây dựng Quỹ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Các đồng chí trong Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện, Tổ giúp việc Ban vận động Quỹ, Tổ giúp việc Ban quản lý Quỹ huyện, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm đến dự Hội nghị.

Đồng chí: Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng Ban vận động

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện, phát biểu chỉ đạo taị hội nghị.

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh kết quả năm 2017, trên địa bàn huyện đã tiếp nhận ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” của 2 cấp tổng số tiền là 1.540.217.000 đồng, trong đó cấp huyện 295.324.000 đồng, cấp xã 1.244.893.000 đồng. Tiêu biểu như Hiệp hội doanh nghiệp huyện Hoa Lư ủng hộ xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" huyện 60.000.000 đồng, Trại giam Ninh Khánh ủng hộ Quỹ 20.000.000 đồng, Công an huyện ủng hộ Quỹ 13.650.000 đồng, Ban chỉ huy Quân sự huyện ủng hộ Quỹ 10.547.000 đồng… Đã trích 1.111.028.000 đồng, trong đó nộp về Quỹ tỉnh 370.833.000 đồng, hỗ trợ xây 14 nhà thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở 616.800.000 đồng, hỗ trợ sửa chữa 05 nhà với số tiền 5.500.000 đồng và 117.895.000 đồng cho 12 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đi chữa bệnh, 05 hộ giúp phát triển sản xuất, học sinh nghèo vượt khó.

Trao đổi bên lề hội nghị ông Đặng Thanh Chương - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp huyện bộc bệch chia sẻ Hiệp hội doanh nghiệp huyện đã tích cực triển khai chủ trương của Huyện ủy và kế hoạch của BVĐ Quỹ huyện, tổ chức các Hội nghị triển khai và trực tiếp gặp gỡ, vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc Hiệp hội doanh nghiệp huyện tham gia và đăng ký ủng hộ Quỹ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cùng với huyện và cộng đồng chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo để thực hiện an sinh xã hội. Năm 2018, Hiệp hội doanh nghiệp huyện tiếp tục triển khai chủ trương của Huyện ủy và kế hoạch của BVĐ Quỹ huyện vận động ủng hộ xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" huyện tối thiểu bằng năm ngoái.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái” trong các tầng lớp nhân dân, động viên các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội đoàn kết, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Hoa Lư. Năm 2018, Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện xây dựng Kế hoạch vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”, nhằm huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân vào việc thực hiện mục tiêu đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội. Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện kêu gọi: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác và làm việc trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ quản lý và người lao động ở các doanh nghiệp vận động mỗi người ủng hộ ít nhất 01 ngày tiền lương (tổng số tiền thực lĩnh trong tháng/30 ngày). Đối với các hộ gia đình ở các xã, thị trấn vận động ủng hộ tối thiểu 50.000 đồng/hộ. Các doanh nghiệp, doanh nhân, các hợp tác xã, tổ hợp tác vận động ủng hộ Quỹ với khả năng cao nhất có thể. Đặc biệt kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, doanh nhân là người Hoa Lư đang sinh sống, làm việc ở ngoài huyện, khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ tự nguyện cho Quỹ.

Kết thúc hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” huyện thay mặt Ban vận động Quỹ huyện xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp đã ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện thể hiện trách nhiệm của mình với công tác Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội./.

Lê Văn Thắng, Ủy viên Thường trực UBMTTQVN huyện Hoa Lư

 

 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-MTTQ-BTT, ngày 27/7/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh về việc triển khai hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Nhằm thiết thực kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã trích từ “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh với số tiền là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) để hỗ trợ xây dựng mới 40 nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó trên địa bàn huyện Kim Sơn được hỗ trợ 08 nhà.

Khánh thành nhà "Đại đoàn kết" cho hộ GĐ bà Bùi Thị Hương, xóm 15, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn.

Sau một thời gian xây dựng, ngày 27/10/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ VN huyện Kim Sơn tổ chức lễ khánh thành nhà đại đoàn kết năm 2018 cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Năm 2018 trên địa bàn huyện Kim Sơn được hỗ trợ xây dựng 8 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sức khỏe yếu, ốm đau thường xuyên, sinh sống trong ngôi nhà cấp 4 dột nát nhưng không có điều kiện để xây mới. từ nguồn Quỹ ”Vì người nghèo” của tỉnh. Sau một thời gian xây dựng, đến nay trên địa bàn huyện đã khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng 05 nhà với tổng kinh phí  trên 600 triệu đồng.Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh hỗ trợ mỗi nhà là 50 triệu đồng, Quỹ ”Vì người nghèo” của huyện hỗ trợ mỗi nhà 5 triệu đồng.

Đây là việc làm thiết thực của các cấp, các ngành, MTTQ và toàn xã hội chung tay chăm lo cho hộ nghèo, qua đó động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống./.

Trần Thị Thắm, Phó ban Phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh