Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lương Mạnh Hùng, Chủ tịch ủy ban MTTQ thành phố Tam Điệp cho biết: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân.

 

Các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Tam Điệp triển khai kế hoạch thực hiện việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri tại nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

 

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam thành phố Tam Điệp đã chủ động, tích cực triển khai các bước phục vụ cho cuộc bầu cử sắp tới, trong đó chú trọng thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, ủy ban Bầu cử thành phố để thực hiện tốt nhiệm vụ của Mặt trận trong công tác bầu cử.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, MTTQ thành phố Tam Điệp đã tích cực phối hợp với ủy ban Bầu cử cùng cấp tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử trên địa bàn và tổ chức triển khai các bước của quy trình hiệp thương, đảm bảo dân chủ, đúng luật, đúng thời gian quy định. Đến ngày 16-3-2016, Ban Thường trực ủy ban MTTQ thành phố và các xã, phường đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, HĐND các xã, phường. 

Theo đó, đã lập danh sách sơ bộ 61 người ứng cử HĐND thành phố (để bầu 30 đại biểu), trong đó cơ cấu kết hợp: nữ 24 người (chiếm tỷ lệ 39,3%); trẻ tuổi 20 người (chiếm tỷ lệ 32,8%); người ngoài Đảng 6 người (9,83%). Về trình độ học vấn có 8 người là thạc sĩ, 37 người có trình độ đại học, còn lại là trung cấp và cao đẳng. Ban Thường trực MTTQ các xã, phường đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 463 (để bầu 231 đại biểu), trong đó, nữ 194 (chiếm tỷ lệ 41,9%), trẻ tuổi 158 người (chiếm tỷ lệ 34,1%), người ngoài Đảng 133 người (chiếm tỷ lệ 28,7%).

Trong 61 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 có 4 người đang cư trú tại thành phố Ninh Bình, 1 người cư trú tại huyện Nho Quan. Ban Thường trực MTTQ thành phố đã có văn bản và làm việc trực tiếp đối với MTTQ của thành phố Ninh Bình và huyện Nho Quan để chỉ đạo MTTQ xã, phường của các đơn vị tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người này, đảm bảo đúng theo quy định của Luật. 56 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố đang cư trú trên địa bàn thành phố, trong đó phường Bắc Sơn tập trung nhiều nhất với 21 người (đang cư trú tại 11 khu dân cư); phường Trung Sơn có 12 người (cư trú tại 10 khu dân cư); xã Yên Sơn có ít nhất 1 người. 

Tổng số khu dân cư tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 38 khu. Hiện nay, MTTQ các xã, phường đang tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, trong đó có khoảng 60% khu dân cư đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến. Toàn thành phố phấn đấu hoàn thành trong ngày 8-4-2016 (trước thời gian so với luật định 4 ngày).

Đồng chí Lương Mạnh Hùng cho biết thêm: Việc lấy ý kiến của cử tri tại nơi cư trú nhằm phát huy quyền làm chủ của cử tri, tạo điều kiện để cử tri tham gia trực tiếp vào quá trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; đóng góp ý kiến và bày tỏ tín nhiệm đối với người tham gia ứng cử. Đây sẽ là căn cứ để hội nghị hiệp thương lần thứ ba xem xét, lựa chọn, lập danh sách chính thức giới thiệu những người xứng đáng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Do đó, Ban Thường trực ủy ban MTTQ thành phố đã yêu cầu MTTQ các xã, phường khi phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố, HĐND các xã, phường đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng các quy định của pháp luật. Việc lập biên bản hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu HĐND phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị. Biên bản hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu HĐND thành phố gửi đến Ban Thường trực ủy ban MTTQ thành phố sau khi hội nghị kết thúc 1 ngày để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Trong thời gian tới, MTTQ thành phố Tam Điệp tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong hệ thống Mặt trận và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. 

Qua đó, làm cho mọi công dân hiểu rõ về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử, tự mình đi bỏ phiếu. 

Cùng với đó, ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cũng đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát cuộc bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thành công tốt đẹp và thật sự là ngày hội của toàn dân.

(baoninhbinh.org.vn)