Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Chiều ngày 27/01/2016, Ban Thường trực MTTQ thành phố Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Dự hội nghị có đ/c Phạm Đăng Nguyên - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đ/c Quyền Mạnh Toàn - Phó bí thư Thường trực Thành ủy; các đ/c trong Ban Thường vụ Thành ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ thành phố; đại biểu các phòng, ban; chủ tịch MTTQ các phường xã và ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2014 - 2019.

 

Năm 2015, dưới sự hướng dẫn của MTTQVN tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, công tác MTTQ của thành phố Ninh Bình đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng phong phú, đa dạng; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ các cấp.

Năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thành phố đã phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyên và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước, của dân tộc; tích cực tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền biên giới hải đảo; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, của nhà nước về đại đoàn kết dân tộc.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mà trong đó nổi bật là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" trong giai đoạn mới với 5 nội dung chính gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị được đẩy mạnh và phát huy, đã góp phần làm cho thành phố Ninh Bình luôn ổn định về chính trị, kinh tế phát triển, VH-XH có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nhiều mặt được cải thiện, công tác an ninh quốc phòng được củng cố, tăng cường, hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên về chất lượng và ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với những thành tích đó, Ủy ban MTTQ thành phố đã được UBND tỉnh Ninh Bình tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2015.

Phát biểu Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Phạm Đăng Nguyên đề nghị MTTQ các cấp của thành phố Ninh Bình trong thời gian tới cần chủ động báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo và đạt hiệu quả, đúng pháp luật. Vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị tham gia chăm lo Tết cho các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo. Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Phát huy quyền dân chủ, phối hợp hoạt động giữa MTTQ với các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt Quyết định số 217/QĐ-TW và Quyết định số 218/QĐ-TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Tích cực tham gia củng cố xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, đ/c Quyền Mạnh Toàn cũng biểu dương những thành tích mà MTTQ thành phố Ninh Bình đã đạt được trong năm 2015. Đồng thời, đ/c cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để công tác Mặt trận của thành phố đạt được nhiều kết quả cao hơn trong năm 2016.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, đ/c Tống Kim Phượng công bố các quyết định khen thưởng cho 13 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận của thành phố năm 2015.

Hội nghị cũng tiến hành kiện toàn bổ sung 10 ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2014 - 2019 và kết nạp thêm 02 tổ chức thành viên là: Hội hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia và Hội Châm cứu thành phố.