Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Chiều ngày 15/01/2016, Ban chấp hành giáo xứ thành phố Ninh Bình đã phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Kính chúa yêu nước” năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

 

Trong năm 2015, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các ủy đảng, chính quyền và sự tạo điều kiện của MTTQ các cấp thành phố, Ban chấp hành giáo xứ thành phố và các giáo họ thường xuyên tuyên truyền vận động bà con giáo dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với phong trào “Xây dựng xứ học đạo bình yên, gia đình công giáo gương mẫu”.

Với phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, bà con giáo dân luôn thực hiện tốt các hương ước, quy ước của khu dân cư; giữ gìn môi trường; đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống các tai tệ nạn; đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa…. Năm 2015, đã có trên 90% hộ gia đình công giáo đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa; có 4/5 giáo họ đạt Giáo họ tiên tiến.

Cũng trong dịp này, Ban Thường trực MTTQ thành phố đã tặng bằng khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Kính chúa yêu nước” năm 2015.