Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Sáng ngày 13/01/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Gia Viễn đã tổ chức Hội nghị lần thứ  6 Ủy ban MTTQVN huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2014- 2019 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2014- 2019, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, thị trấn trong huyện.

 

 

Năm 2015, MTTQVN huyện Gia Viễn đã tổ chức, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước đạt được nhiều kết quả thiết thực, được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo được mối đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt được nhiều kết quả, các lĩnh vực đều có sự chuyển biến, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá thôn, xóm…

Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. MTTQ huyện tổ chức và phối hợp với một số cơ quan đi thăm và tặng quà các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Ất Mùi 2015. Đã hỗ trợ 43 học sinh với số tiền 12.900.000đ; hỗ trợ 175 suất quà tết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn với số tiền 70.000.000đ, hỗ trợ cho 08 hộ khó khăn đột suất: 9.200.000đ. Phối hợp với MTTQ tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà Đại Đoàn Kết” tại xã Gia Hòa, xã Gia Vân và Gia Thanh (mỗi căn trị giá 40.000.000đ).

Trong tháng cao điểm Vì người nghèo, quỹ cấp huyện thu được hơn 134 triệu đồng, quỹ cấp xã thu được hơn 185 triệu đồng.

Trong năm MTTQ huyện chủ trì và hướng dẫn MTTQ cơ sở tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện trước các kỳ họp. Đã tổ chức được 14 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện các buổi tiếp xúc đã có hơn 1800 lượt cử tri tham dự với 125 ý kiến, kiến nghị, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân tập trung vào các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá-xã hội, giáo dục, y tế, chế độ chính sách, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, thuỷ lợi vv…của địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng được tăng cường, nâng cao về chất lượng. Phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật và các tổ chức thành viên tuyên truyền trong hội viên, đoàn viên và nhân dân về Luật  hình sự (sửa đổi), Luật dân sự (sửa đổi); Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND (sửa đổi), Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi), dự thảo Luật tín ngưỡng tôn giáo phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nhà nước CHXHCN Việt Nam đã có 109 cơ quan, đơn vị tham gia với 6521 bài dự thi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Vũ Thị Thủy - Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh đề nghị MTTQ các cấp của huyện Gia Viễn trong thời gian tới cần tập trung làm tốt một số việc:

MTTQ xã và các tổ chức thành viên cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội"; đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Đảng và Nhà nước lãnh đạo, nhằm phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Đặc biệt là các nguồn lực to lớn trong nhân dân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016 đó là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Yêu cầu đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lần này là phải tham gia thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thật sự là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tăng cường công tác giám sát của nhân dân trong việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác Mặt trận và các đoàn thể. Tạo sự đoàn kết nhất trí cao, sự đồng thuận trong xã hội, gắn kết, hun đức sức mạnh đoàn kết trong nhận thức và hành động nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, tăng cường mối quan hệ phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị. Thường xuyên sơ, tổng kết, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền và các tổ chức thành viên. Chủ động nắm bắt, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền các cấp để giải quyết kịp thời đúng pháp luật góp phần bảo đảm tình hình chính trị ở địa phương.

Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; để các cuộc vận động ngày càng thiết thực, sát với thực tiễn cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Đ/c Vũ Thị Thủy - Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại ĐK dân tộc

cho đ/c Lưu Thị Huyền - Đại biểu QH Khóa XIII, Phó CT UBND huyện Gia Viễn

 

 

Cũng nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Thường trực MTTQVN huyện Gia Viễn đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2015 và trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.