Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Ngày 8/01/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Nho Quan

tổ chức Hội nghị lần thứ VI Ủy ban MTTQVN huyện nhiêm kỳ 2014-2019 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ 2016. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hiền, Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các đ/c TT Huyện ủy và các vị ủy viên ủy ban MTTQVN huyện.

Năm 2015, Mặt trận Tổ quốc các cấp của huyện đã phối hợp với chính quyền quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà và giám sát việc cấp phát các chế độ chính sách cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được duy trì thực hiện đồng bộ cả 5 nội dung. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thực hiện tốt chương trình Phối hợp với Phòng văn hóa-Thông tin huyện về chỉ đạo nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cấp xã thực hiện. Phối hợp tổ chức kiểm tra đề nghị UBND huyện công nhận 71 khu dân cư văn hóa, đến nay toàn huyện đã có 249/286 khu dân cư văn hoá (tăng 16 khu so với năm 2014), đạt tỉ lệ 87%; 34.740/41.789 hộ gia đình văn hoá đạt tỷ lệ 83,1%, có 256/286 khu dân cư có nhà văn hóa để sinh hoạt cộng đồng, đạt tỉ lệ 89,5%; có 286/286 khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được duy trì và phát huy hiệu quả, Mặt trận Tổ quốc huyện đã kiện toàn, bổ sung Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” cấp huyện, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2015 tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia xây dựng “Quỹ vì người nghèo”. Đến nay Quỹ vì người nghèo cấp huyện đã thu được 159.540.000đ; cấp xã 131.449.000 đồng. Đã trích “Quỹ vì người nghèo” của huyện 155.000.000đ hỗ trợ 04 hộ nghèo khó khăn làm lại nhà ở, 01 hộ sửa chữa nhà ở; giúp đỡ tạo điều kiện cho 3 hộ nghèo làm mới nhà ở từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ vì người nghèo” tỉnh

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, tổ số có 28 hội nghị với 877 lượt người dự, có 87 lượt ý kiến tham gia góp ý; các ý kiến tham gia được tổng hợp gửi đến các cấp ủy Đảng xem xét, tiếp thu.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND và UBND huyện tổ chức 01 Hội nghị tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Ninh Bình; 4 Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh; 16 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện, có 1.697 lượt cử tri đến dự, có 116 lượt cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị

Nhìn chung, trong năm qua, hoạt động công tác Mặt trận các cấp trong huyện có nhiều chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững, phát huy sức mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, kinh tế phát triển, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện; niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động không ngừng phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Bùi Văn Hiền đề nghị MTTQ các cấp của huyện Nho Quan trong thời gian tới cần tập trung làm tốt một số việc: MTTQ các cấp cần chủ động báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo và đạt hiệu quả, đúng pháp luật. Vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị tham gia chăm lo Tết cho các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo. Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Phát huy quyền dân chủ, phối hợp hoạt động giữa MTTQ với các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt Quyết định số 217/QĐ-TW và Quyết định số 218/QĐ-TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Tích cực tham gia củng cố xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở.

Cũng nhân dịp này, Ban Thường trực MTTQ tỉnh, Ban Thường trực MTTQ huyện Nho Quan đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2015 và trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho 7 cá nhân.