Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

           Ngày 7/01/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Yên Mô tổ chức Hội nghị lần thứ V Ủy ban MTTQVN huyện nhiêm kỳ 2014-2019 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ 2016. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Nguyên, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Luận, Phó bí thư Huyện ủy và các vị ủy viên ủy ban MTTQVN huyện.

 

            Năm 2015, Ủy ban MTTQVN các cấp huyện Yên Mô đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng phong phú, đa dạng; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, cụ thể:

           Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, động viên đông đảo các tầng lớp xã hội, các nhân sỹ trí thức, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết. Qua đó, đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham dự với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.

           Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được đẩy mạnh và phát triển, khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân, phát huy tinh thần tự quản ở cộng đồng. Kết quả cụ thể: có 213/232 Ban công tác Mặt trận đạt loại tốt, 19 ban công tác Mặt trận đạt loại khá; 91,8%; khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa; 86,8% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá; 100% UBMTTQ các xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% khu dân cư hoàn thiện quy ước ,hương ước, 96,5% khu dân cư có nhà văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn huyện còn 4,5% giảm 0,79 % so với năm 2014.

           Phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với nước, gia đình nghèo, các chức sắc, chức việc trong dịp lễ tết, hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà xuống cấp cho  hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp các ngày kỷ niệm.

            Các phong trào “đền ơn đáp nghĩa” được MTTQ các cấp huyện Yên Mô phát triển sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo mang ý nghĩa truyền thống nhân đạo “lá lành đùm lá rách” hỗ trợ động viên người nghèo vươn lên. Do vậy đã huy động được nguồn lực của nhân dân tham gia những việc làm như: tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, xây dựng quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng ... những việc làm đó tạo được niềm phấn khởi, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

            Cùng với những nhiệm vụ trên, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được tiến hành thường xuyên có tác dụng khích lệ động viên quần chúng thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời MTTQ các cấp đã xây dựng được quy chế phối hợp công tác giữa MTTQ với HĐND, UBND, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, có nhiều ý kiến tham gia với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và bày tỏ nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, với Nhà nước.

            Những ý kiến của cử tri về pháp luật, nổi bật là vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ đãi ngộ, y tế, giáo dục và vấn đề dân chủ ở cơ sở. Vấn đề được quan tâm đặc biệt là phổ biến và tuyên truyền phòng chống các tai tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông đã đạt được hiệu quả thiết thực.

            Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; . Hướng dẫn Ban thường trực MTTQ các phường, xã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát. Tổ chức được 510 hội nghị có 26.812 người tham dự ,có 3.168 ý kiến, tổ chức 4 buổi trợ giúp pháp lý cho 94 đối tượng; tham gia hòa giải thành 68 /72 vụ việc…

            Về công tác tôn giáo đã tổ chức thăm, tặng quà Ban đại diện Phật giáo, Ban Đoàn kết Công giáo, các giáo họ và một số tăng, ni, gia đình giáo dân nhân dịp tết Nguyên đán; Đại lễ Phật Đản, lễ Noel; Chủ động phối kết hợp với các tổ chức thành viên, nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo, từ quần chúng nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ Đảng, cơ quan giải quyết những vấn đề hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

            Để nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp trong huyện và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng chí Phạm Đăng Nguyên phát biểu chỉ đạo và đề nghị MTTQ các cấp của huyện trong thời gian tới cần tập trung làm tốt một số việc sau:

            Một là, năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, MTTQ các cấp cần chủ động báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo và đạt hiệu quả.

            Hai là, vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị tham gia chăm lo Tết cho các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo.

            Ba là, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

            Bốn là, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền dân chủ, phối hợp hoạt động giữa MTTQ với các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt Quyết định số 217/QĐ-TW và Quyết định số 218/QĐ-TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Tích cực tham gia củng cố xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở.

            Năm là, tham mưu, hướng dân giúp đỡ Ban trị sự Phật giáo, Ban đoàn kết Công giáo của huyện chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Ban Trị sự Phật giáo, Ban đoàn kết Công giáo nhiệm kỳ 2017-2022.

            Sáu là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phân công cán bộ bám sát, nắm chắc tư tưởng, dư luận của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt Kế hoạch số 38 ngày 16/4/2015 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về việc cán bộ MTTQ các cấp nắm tình hình nhân dân và dự sinh hoạt Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư hằng tháng đạt hiệu quả./.

Mai Thị Lý

UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo MTTQVN tỉnh