Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Tam Điệp đã có nhiều hoạt động thiết thực, nổi bật là đã tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường trực ủy ban MTTQ thành phố đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lối sống cho cán bộ, đảng viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, qua đó tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Đặc biệt, Mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố đã triển khai việc đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động (CVĐ), như: phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và CVĐ “Ngày vì người nghèo”...


Đ/c Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên DKTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đaonf ĐBQH tỉnh
thăm tặng quà KDC Tổ 14, phường Nam Sơn, Tam Điệp

         Trong nhiều năm qua, MTTQ thành phố đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” nhằm tạo ra nguồn lực chăm lo cho người nghèo, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Trong 5 năm (2010-2015), thành phố đã vận động xây dựng quỹ được hơn 3 tỷ đồng vào Quỹ “Ngày vì người nghèo”, trong đó: Quỹ cấp xã vận động được gần 1,2 tỷ đồng, Quỹ thành phố vận động được trên 1,9 tỷ đồng và 2.500 ngày công lao động, góp phần cùng thành phố hỗ trợ xây mới, sửa chữa 127 nhà cho hộ gia đình chính sách và hộ nghèo (trong đó xây mới 33 nhà) với tổng kinh phí là 2 tỷ 172 triệu đồng. Cũng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã giúp 156 hộ nghèo phát triển kinh tế; giúp 136 người nghèo chữa bệnh; Giúp hỗ trợ cho 813 lượt con của hộ nghèo vượt khó trong học tập với số tiền trị giá trên 248 triệu đồng. Thành phố còn hỗ trợ cho 3.961 lượt hộ cận nghèo mua thẻ BHYT với tổng trị giá trên 250 triệu đồng. Thực hiện tốt CVĐ “Ngày vì người nghèo” đã giúp người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của thành phố chỉ còn 1,86%, giảm 3,75% (so với năm 2010).

         Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trên địa bàn phối hợp cùng ngành chức năng vận động nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 1 tỷ đồng, quỹ “Bảo trợ trẻ em” 350 triệu đồng, ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị thiệt hại do động đất, sóng thần, là 179,6 triệu đồng; ủng hộ quỹ khuyến học với số tiền 300 triệu đồng; ủng hộ 1 triệu áo ấm cho người cao tuổi tổng số tiền là 81 triệu, ủng hộ xây dựng “Quỹ nạn nhân chất độc da cam” được 60 triệu đồng...

         Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), MTTQ các cấp thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nhiệt tình tham gia phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phát huy tính sáng tạo, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư, tạo ra nguồn lực to lớn đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn. Từ khi triển khai xây dựng NTM đến nay, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động các Doanh nghiệp được 36,4 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 7 tỷ đồng (bằng tiền, ngày công lao động, nguyên vật liệu và hiến đất, công trình) để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phục vụ đời sống dân sinh, tạo nguồn lực giúp các xã sớm về đích xây dựng nông thôn mới. Năm 2014, xã Yên Bình đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (hoàn thành trước 1 năm). Cùng với đó, công tác xây dựng đô thị văn minh được chú trọng, quan tâm, đã tạo được sự đồng thuận xã hội trong xây dựng nếp sống văn hóa. Từ năm 2010 đến năm 2014 thành phố đã có 354 lượt khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hoá, gần 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 119/119 khu dân cư và 9/9 xã, phường có nhà văn hoá...

                                                                         Đức Nghĩa (baoninhbinh.org.vn)