Thứ sáu, 16 Tháng 4 2021

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!  

Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP- ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026;

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-MTTQ-BTT ngày 05/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sáng ngày 08/02/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hoa Lư khóa XX, nhiệm kỳ 2021–2026. Đến dự Hội nghị hiệp thương có ông Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Bùi Duy Quang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, ông Lê Văn Khoa, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Thường trực UBMTTQ huyện, các đồng chí đại diện Lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện, các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện về dự đông đủ.

Tại hội nghị hiệp thương, ông Lê Văn Khoa, Uỷ viên ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện thay mặt Thường trực HĐND huyện trình bày Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoa Lư khóa XX, nhiệm kỳ 2021–2026. Hội nghị thảo luận thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoa Lư khóa XX, nhiệm kỳ 2021–2026. Số đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021–2026 là 30 đại biểu, trong đó Dự kiến 10 người nữ =33,3%, 17 người tái cử =56,6%, trẻ 5 người = 16,6%, 3 người ngoài đảng = 10%. Dự kiến phân bổ số lượng giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND huyện là 60 người, trong đó 22 người nữ =36,6%, 17 tái cử =28,3%, trẻ 16 = 26,6%, 7 người ngoài đảng = 11,6%.

Kết thúc hội nghị 100% số đại biểu dự tại hội nghị nhất trí với Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hoa Lư khóa XX, nhiệm kỳ 2021–2026.

Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Hoa Lư