Thứ sáu, 16 Tháng 4 2021

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!  

Sáng ngày 03/02/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Khánh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu biểu quyết cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Phó chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện triển khai một số nội dung, quy định và một số điểm trọng tâm trong công tác hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận cơ cấu, số lượng, thành phần nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đại diện Thường trực HĐND huyện thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Khánh, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các vị đại biểu đã dân chủ, trao đổi, thảo luận và thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu và người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Về số lượng giới thiệu người ứng cử của tổ chức chính trị, MTTQ tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính xã, thị trấn là 69 người (Trong đó khối các cơ quan, đơn vị của huyện giới thiệu 40 người; khối xã, thị trấn giới thiệu 29 người); số lượng đại biểu HDND huyện được bầu là 34 người. Cơ cấu đại biểu kết hợp: đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) 22 người tỷ lệ 31,88%; đại biểu nữ 35 người tỷ lệ 50,72%; đại biểu là người ngoài Đảng 07 người tỷ lệ 10,14%, đại biểu tái cử 16 người (bằng 47,05 so với tổng số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021).

Việc lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND huyện qua các bước hiệp thương theo Luật định được huyện Yên Khánh xác định là khâu rất quan trọng để lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện; vừa đảm bảo số lượng, chất lượng, vừa thể hiện được cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết dân tộc./.

BTT Ủy ban MTTQ huyện Yên Khánh