Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Hòa chung với không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, nhân dân trong huyện, đồng bào Công giáo huyện Kim Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết lương giáo, đẩy mạnh phong trào xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Kim Sơn, sự hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình. Thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, với vai trò tập hợp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQVN huyện Kim Sơn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Kim Sơn là vùng đất mở, là huyện phía nam của tỉnh Ninh Bình có diện tích tự nhiên 213,27km2 với 25 xã, 02 thị trấn ( Thị trấn Phát Diệm và Thị trấn Bình Minh). Dân số huyện Kim Sơn trên 175 nghìn người, trong đó đồng bào Công giáo có tỷ lệ 45,7% dân số của huyện. Trên địa bàn huyện Kim Sơn có Tòa Giám mục Phát Diệm, 32 giáo xứ và 01 hội Dòng Mến Thánh giá ( Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm). Trong những năm qua, đồng bào Công giáo huyện Kim Sơn đã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống yêu nước thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình văn hóa, thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa được các tầng lớp nhân dân trong huyện Kim Sơn nói chung, đồng bào Công giáo trong huyện nói riêng hăng hái nhiệt tình hưởng ứng, gắn với phong trào xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu. Đồng bào Công giáo đã khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mạnh dạn đầu tư cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, nhiều gia đình giáo dân sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm như: Gia đình ông Trùm Minh họ Nam Hóa xứ Hóa Lộc; gia đình ông Phạm Quý Am ở xứ Văn Hải v.v…đặc biệt một số doanh nghiệp do bà con giáo dân làm chủ như: Doanh nghiệp xây dựng thủy lợi Mạnh Hùng, Doanh nghiệp xây dựng Kim Phát… đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động có mức thu nhập khá cao, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đồng bào Công giáo được nâng lên, nhiều hộ có nhà xây kiên cố cao tầng, có phương tiện đi lại bằng ô tô. Bên cạnh đó đồng bào Công giáo huyện Kim Sơn tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phòng chống các tai tệ nạn xã hội góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Năm 2014 trên địa bàn huyện có 44.530/49.090 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 90,7%), nhiều gia đình giáo dân được công nhận là gia đình giáo dân gương mẫu như: Gia đình ông Trần Quốc Hòa giáo xứ Quyết Bình xã Chất Bình, gia đình ông Nguyễn Thế Cầu giáo xứ Như Tân xã Kim Tân, gia đình bà Nguyễn Thị Đào, gia đình ông Phạm Văn Tiện giáo xứ Dục Đức xã Kim Định, gia đình ông Nguyễn Văn Tình, gia đình ông Lê Đức Long giáo xứ Phát Diệm…

Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đồng bào Công giáo tích cực đóng góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi công cộng, nhiều gia đình Công giáo và họ đạo đã tình nguyện hiến đất để mở rộng và cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn. Đến tháng 9/2015, trên địa bàn huyện đã có 04 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới ( xã Thượng Kiệm, Kim Đông, Quang Thiện và Yên Mật).

Bà con giáo dân sản xuất nông nghiệp tích cực hưởng ứng chủ trương dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện, với phương châm tốt đời đẹp đạo. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, hoạt động nhân đạo, bác ái được đồng bào Công giáo trong huyện tích cực hưởng ứng tham gia, đặc biệt là phong trào hiến tặng giác mạc ngày càng được nhân rộng, tiêu biểu như bà con giáo dân xã Cồn Thoi, xã Văn Hải; các linh mục Đinh Công Dũng, Nguyễn Hồng Phúc, Mai Văn Thiện v.v…Kim Sơn là huyện đứng đầu cả nước về phong trào hiến tặng giác mạc được Trung ương và Bộ Y tế tôn vinh.

Ngày 20/7/2015, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã hướng dẫn, giúp đỡ Ban đoàn kết Công giáo huyện tổ chức hội nghị biểu dương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo huyện Kim Sơn, giai đoạn 2010-2015, có 130 đại biểu tiêu biểu được suy tôn từ các xứ họ đạo về dự hội nghị. Tại hội nghị có nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu được UBND huyện Kim Sơn khen thưởng đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua kính chúa yêu nước. Hiện nay đồng bào lương - giáo huyện Kim Sơn đang hăng hái thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

                                                                (BTT Ủy ban MTTQVN huyện Kim Sơn)