Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Trong đó các nội dung của CVĐ, đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền , MTTQ các cấp huyện Yên Mô chú trọng triển khai và cho thấy hiệu quả rõ nét.

 

            Qua việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đến nay huyện Yên Mô đã có 210/232 khu dân cư văn hóa, có 30.092/34.699 gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Trong đó các nội dung về đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh được chú trọng triển khai và cho thấy hiệu quả rõ nét.

Với phương châm hoạt động hướng về cơ sở, phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện Yên Mô đã diễn ra sôi nổi ở khắp các thôn, xóm với số người tham gia ngày càng đông thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Bình quân hàng năm có từ 20% đến 25% dân số tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, 70% dân số được hưởng thụ nghệ thuật. Cũng nhờ đó những tiềm năng văn hóa và nguồn lực trong nhân dân được khơi dậy, điển hình như phong trào văn nghệ ở các trường học, ở thôn Nộn Khê, thôn Quảng Từ…

Bên cạnh đó việc quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu và hiệu quả. Nhà văn hóa thực sự là nơi hội họp nâng cao kiến thức mọi mặt cho người dân và là nơi vui chơi giải trí không thể thiếu của các tầng lớp nhân dân. Đến nay toàn huyện đã xây dựng được 224/232 nhà văn hóa thôn, xóm. Những hoạt động văn hóa văn nghệ tổ chức thường xuyên, góp phần quan trọng nâng cao đời sống tinh thần cũng như nhận thức của người dân trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Rõ nhất phải kể đến những chuyển biến tích cực khi thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn. Các đoàn thể đã tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức được 590 đám cưới theo mô hình văn minh tiết kiệm, phần lớn đám cưới, việc tang ở thôn, xóm phù hợp với thuần phong mỹ tục của địa phương, với hoàn cảnh và điều kiện của các gia đình. Cùng với đó hoạt động mê tín dị đoan dần được ngăn chặn, đẩy lùi.

Cũng từ việc tích cực triển khai cuộc vận động, các hoạt động tham gia giúp đỡ người nghèo và ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo” được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cán bộ, nhân dân nhiệt tình tham gia ủng hộ. Tính đến hết năm 2014 “Quỹ vì người nghèo” các cấp trong huyện đã tiếp nhận hơn 2,5 tỷ đồng và đã tiến hành giải ngân để giúp đỡ hộ nghèo về sản xuất, xây sửa nhà ở… Nhờ đó đã có hơn 400 ngôi nhà được xây mới và sửa chữa cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở các địa phương trong huyện. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo… được nhân dân tiếp tục duy trì, phát huy ở các khu dân cư.

Bên cạnh đó, nội dung về đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới được thể hiện ở các phong trào thi đua phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm… Trong những năm qua sản xuất nông nghiệp của địa phương liên tục được mùa, năng suất lúa bình quân đạt từ 99,55 tạ/ha năm 1998 lên 124 tạ/ha năm 2014. Đặc biệt, giá trị sản phẩm trên 1 ha canh tác tăng từ 19 triệu đồng năm 1998 lên 101 triệu đồng năm 2014. Ngoài ra trên địa bàn đã có một số xã chuyển đổi ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản theo mô hình 1 vụ lúa, 1 vụ cá như xã Yên Đồng, Yên Thái, Yên Thắng đạt hiệu quả cao… Toàn huyện tỷ lệ hộ đói, nghèo năm 1998 là 16%, đến nay không còn hộ đói, hộ nghèo giảm xuống còn 4,5% (theo tiêu chí mới).

Một trong những kinh nghiệm mà Yên Mô đã triển khai để cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực là đã cụ thể hóa các nội dung cuộc vận động bằng những tiêu chí phù hợp với từng địa phương, quán triệt tới các khu dân cư và từng hộ gia đình, hàng năm tổ chức đăng ký phấn đấu khu dân cư văn hóa. Đồng thời các chi bộ đưa nội dung thực hiện cuộc vận động vào nội dung sinh hoạt hàng tháng và coi đó là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng ở cơ sở.

                                                                      Đào Duy (baoninhbinh.org.vn)