Thứ bảy, 05 Tháng 12 2020

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930-18/11/2020); NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG! 

Thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2020; Kế hoạch số 23/KH-MTTQ-BTT ngày 29/9/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2020. Ngày 09/10/2020, tại hội trường lớn UBND huyện Hoa Lư, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2020. Đến dự khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận có bà Mai Thị Lý - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tổ chức-Tuyên giáo; ông Đinh Trường Sơn - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Hoàng Văn Tuấn, UVBTVHU, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; các vị đại diện Lãnh đạo ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; các vị cán bộ MTTQ tỉnh phụ trách huyện, các vị trong Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, phóng viên Đài truyền thanh huyện, các vị Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQVN các xã, thị trấn và 103 vị Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận các khu dân cư trong huyện. 

Ông Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2020, ông Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác Cách mạng, nhất là trong giai đoạn hiện nay. MTTQVN là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên. Ông Bí thư Huyện ủy chỉ đạo MTTQ các cấp trong huyện cần phát huy hơn nữa vị trí, vai trò và trách nhiệm như tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện các phong trào thi đua, các Cuộc vân động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quê hương Hoa Lư văn minh, giầu, đẹp.

Tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2020, hội nghị được nghe các vị giảng viên quán triệt Thông tri 08/TT-MTTW-BTT ngày 28/7/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; hướng dẫn một số nội dung về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo các Quyết định, Quy định của Trung ương; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; quán triệt một số nội dung chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao đổi với ông Đặng Đình Thuận Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư thôn Ngô Thượng, xã Ninh Hòa ông chia sẻ qua hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở hôm nay chúng tôi hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong hệ thống chính trị. Nhất là trong hoạt động giám sát, phản biện, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Thông qua hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2020, quán triệt, triển khai các Văn bản, Hướng dẫn của các cấp giúp cho đội ngũ làm công tác Mặt trận cơ sở thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Hoa Lư