Thứ bảy, 05 Tháng 12 2020

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930-18/11/2020); NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG! 

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; Thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2020; Kế hoạch số 02/KH-CQK ngày 02/3/2020 của Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện về giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Công văn số 1283-CV/HU ngày 05/3/2020 của Huyện ủy Hoa Lư về thực hiện giám sát, phản biện xã hội của Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2020.

Ngày 22/9/2020, MTTQ huyện phối hợp với Tiểu ban Kiểm tra-giám sát Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thành lập Đoàn giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Yên, Ninh An, giai đoạn từ 01/01/2018 đến 01/6/2020. Tại 02 buổi giám sát, Đoàn giám sát nghe báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Trong báo cáo đã nêu rõ kết quả BTV Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tuyên truyền đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đa dạng các hình thức tuyên truyền như thông qua các hội nghị, qua hệ thống truyền thanh xã,…. Qua đó, giúp cho cán bộ và nhân dân nhận thức rõ được mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của CVĐ và tích cực hưởng ứng, tham gia CVĐ. Đối với xã Trường Yên Nhân dân tham gia đóng góp trên 1,22 tỷ đồng, hiến trên 600 m2 đất cùng với trên 3.000 ngày công cho xây dựng NTM kiểu mẫu; về kinh phí cho việc xây dựng NTM, đô thị văn minh thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước và theo Thông tư 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017. Kết quả thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thể hiện rõ trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, ANTT và ATXH, đã có thôn Đông Thành được tỉnh  duyệt công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 5 KDC đã hoàn thiện xong hồ sơ XDKDCNTMKM đang chờ công nhận và các thôn tiếp theo đăng ký tiếp tục thực hiện. Đối với xã Ninh An nhân dân tham gia đóng góp 411.400.000đ, ủng hộ làm 2,1km đường giao thông thôn xóm, Lãnh đạo, chỉ đạo UB MTTQ nâng cao trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, phối hợp với các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội trong việc thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và việc rà soát công tác giảm nghèo, đồng thời triển khai thực hiện tốt việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng thôn xóm NTM kiểu mẫu. Kết quả thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thể hiện toàn diện trên tất cả lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội, ANTT, ATXH.,góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh; duy trì và phát triển 19/19 tiêu chí NTM và khu dân cư xóm Gòi, thôn Đông Trang  được huyện duyệt công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và nhân rộng các khu dân cư khác tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó còn một số tồn tại như kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đang trong quá trình triển khai hoàn chỉnh; sản xuất nông nghiệp tuy có sự phát triển đáng kể nhưng chưa bền vững, chưa có các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; nguồn thu ngân sách trên địa bàn còn thấp.

Trao đổi với đồng chí Tạ Đức Nhàn, HUV, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã Ninh An, đồng chí chia sẻ thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Trong những năm qua, BTV Đảng ủy xã đã tuyên truyền, quán triệt, triển khai các Chi thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. tổ chức được 26 hội nghị cho 470 người tham dự. Qua đó, giúp cho cán bộ và nhân dân nhận thức rõ được mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của CVĐ và tích cực hưởng ứng, tham gia CVĐ; BTV Đảng ủy đã ban hành các văn bản về việc triển khai thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, triển khai tới các chi bộ trực thuộc. Lãnh đạo, chỉ đạo UB MTTQ nâng cao trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, phối hợp với các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội trong việc thực hiện CVĐ; phối hợp tốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và việc rà soát công tác giảm nghèo, đồng thời triển khai thực hiện tốt việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng thôn xóm NTM kiểu mẫu. Chỉ đạo thực hiện theo Thông tư 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 về kinh phí cho việc thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Kết thúc 02 buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Minh Yến Trưởng đoàn giám sát Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đề xuất với BTV đảng ủy 02 xã Trường Yên, Ninh An một số nội dung: BTV Đảng ủy cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức thành viên trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, của huyện về thực hiện CVĐ, quán triệt 5 nội dung của CVĐ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo MTTQ xã cần tăng cường phát huy vai trò trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị; tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu trong CVĐ.

Với kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Yên, Ninh An. Chắc chắn rằng Ban Thường vụ Đảng ủy 02 xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt kết quả cao và 02 xã sẽ nhanh về đích xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 theo đăng ký với huyện./.

Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Hoa Lư