Thứ tư, 28 Tháng 10 2020

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ V; NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ XXII; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

 

 

Thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2020. Được sự nhất trí của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình, của Thường trực Huyện ủy. Sáng ngày 18/9/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Hoa Lư tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 và chia tay các vị nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2019-2024.  

Lãnh đạo MTTQ huyện Hoa Lư trao quà lưu niệm cho các vị nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2019-2024

Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Phạm Thị Hồng Chuyên, Huyện ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại biểu cơ sở có 07 vị nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2019-2024 về nghỉ công tác và các vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn.

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị bà Phạm Thị Hồng Chuyên, HUV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2020. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid19, nhưng công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm đã đạt kết quả nhất định như: Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đã phát huy dân chủ tạo sự đồng thuận và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua các cuộc vận động. Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp trong huyện, chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 và các ngày kỷ niệm của các tổ chức thành viên. Ban Thường trực MTTQ huyện phối hợp với Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, Ban Đoàn kết Công giáo huyện hướng dẫn các cơ sở tôn giáo hoạt động theo đúng Luật Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2016 có hiệu lực năm 2018, các Văn bản của Đảng và Nhà nước. Do đại dịch Covid19 các cơ sở tôn giáo không tổ chức đông người, đảm bảo cách ly xã hội theo sự chỉ đạo theo các văn bản các cấp, các ngành. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc vận động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp nhận sự ủng hộ tiền và hiện vật của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện số tiền 493.012.000 đồng và 160 kg gạo, 2000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn; Thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ  huyện triển khai Hướng dẫn số 24 và Kế hoạch số 13 về việc lấy Phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu (đối với xã Ninh Giang) và 7 khu dân cư đăng ký về đích nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện (đợt 1) được triển khai đến các địa phương, được các cấp ủy đồng tình ủng hộ và phối hợp, hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký ít nhất 01 mô hình điểm, cuối năm sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng; Kết quả triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. MTTQ huyện phối hợp các phòng, ban ngành đã tổ chức khánh thành, bàn giao 05 căn nhà Đại đoàn kết từ nguồn kinh phí của UBMTTQVN tỉnh (02 nhà) và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” huyện (03 nhà) công trình chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và 90 năm ngày thành lập MTDTTNVN. Triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Đám hiếu văn minh” trên địa bàn huyện và chọn 03 khu dân cư làm điểm tại 03 xã, thị trấn (Trường Yên, Ninh Vân và TT Thiên Tôn); Duy trì mô hình đạo Công giáo tham gia Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Giáo xứ Áng Sơn, xã Ninh Hòa; MTTQ các cấp đã giám sát thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng Ủy ban MTTQVN huyện giám sát 22 cuộc tại 11 xã, thị trấn. Thông qua giám sát trực tiếp, đánh giá 11 đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện đúng chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Đại dịch Covid19 gây ra đối với nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình người có công, hộ hưởng bảo trợ xã hội. Kết quả đã chi trả hỗ trợ 7.326/7.358  đối tượng đạt 99,6% với số tiền 9 tỷ 138 triệu đồng. Còn 32 đối tượng do trùng chính sách, chết, các xã, thị trấn đã thu hồi chuyển về huyện xem xét, giải quyết; Chỉ đạo MTTQ các xã kiện toàn bổ sung 7 vị Chủ tịch MTTQ cấp xã và 01 vị phó Chủ tịch MTTQ cấp xã nghỉ công tác theo Chỉ thị 35 sau Đại hội Đảng bộ tại cơ sở. Phối hợp với MTTQ tỉnh tổ chức cho cán bộ, chuyên viên cơ quan Ủy ban MTTQVN huyện đi tham quan học tập  mô hình “Trồng sen Nhật” tại xã Ninh Xuân. Bà Phạm Thị Hồng Chuyên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện cũng chỉ dạo MTTQ các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối nám 2020 là: Nắm tình hình dư luận xã hội và nhân dân, tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của địa phương, tạo dư luận và sự đồng thuận mạnh mẽ trong nhân dân đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19; Tổ chức hoạt động chào mừng Đại đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chỉ đạo MTTQ cơ sở thực hiện chương trình giám sát theo kế hoạch (theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quy định số 124-QĐ/TW);Tổ chức tập huấn công tác Mặt trận năm 2020 cho cán bộ MTTQ các cấp trong huyện;Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) từ huyện đến cơ sở; Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư phối hợp với các Đoàn thể củng cố các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Rà soát chương trình công tác năm, đánh giá biểu dương khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2020.

Duy trì hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, sinh hoạt Ban công tác Mặt trận khu dân cư; Tuyên truyền tới cán bộ nhân dân thực hiện mô hình “Đám hiếu văn minh” đạt hiệu quả; Tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, xây dựng chương trình công tác Mặt trận năm 2021.

Tại hội nghị sơ kết, bà Phạm Thị Hồng Chuyên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện chúc mừng 07 vị nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2019-2024 về nghỉ công tác và mong rằng các vị luôn là những vị cố vấn cho công tác Măt trận Tổ quốc các cấp trong huyện.

Với kết quả đã đạt được trong công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020. Tin tưởng rằng, kết quả công tác Mặt trận huyện Hoa Lư năm 2020 sẽ gặt hái được thành công rực rỡ./.

Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hoa Lư