Thứ tư, 28 Tháng 10 2020

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ V; NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ XXII; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

 

 

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban MTTQVN huyện. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoa Lư lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, của các tổ chức, của ngành. Ban Thường trực UBMTTQ huyện xây dựng kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/6/2020 về việc triển khai xây dựng mô hình điểm “Đám hiếu văn minh” trên địa bàn huyện Hoa Lư năm 2020.

Ban công tác Mặt trận 02 thôn Xuân Phúc, Xuân Thành, xã Ninh Vân tổ chức cho các hộ gia đình ký Bản cam kết thực hiện mô hình “Đám hiếu văn minh”.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQ huyện. Sáng ngày 09/9/2020, tại hội trường nhà văn thôn Xuân Phúc, Xuân Thành, Ban Thường trực UBMTTQVN xã Ninh Vân tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Đám hiếu văn minh” trên địa bàn xã. Về dự và chỉ đạo hội nghị về Đại biểu huyện có ông Lê Văn Thắng, Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Đại biểu xã có ông Nguyễn Ngọc Hải, Bí thư Đảng bộ xã Ninh Vân, cùng các ông bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Trưởng phó các ban, ngành MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, Trưởng ban Công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn xã và 30 đại biểu của 02 khu dân cư thôn Xuân Phúc, Xuân Thành.

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị ông Nguyễn Ngọc Hải, Bí thư Đảng bộ xã quán triển Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Đồng thời ông Bí thư Đảng bộ xã trực tiếp chỉ đạo Ủy ban MTTQ xã thực hiên nghiêm túc kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/6/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện về việc triển khai xây dựng mô hình điểm “Đám hiếu văn minh” trên địa bàn huyện Hoa Lư năm 2020. Tại xã Ninh Vân chọn 02 khu dân cư thôn Xuân Phúc và thôn Xuân Thành thực hiện mô hình điểm “Đám hiếu văn minh”, định kỳ sơ kết, tổng kết, sau đó nhân ra diện rộng trên địa bàn xã. Tại hội nghị hôm nay, Ban công tác Mặt trận 02 tổ chức ký Bản cam kết với từng hộ gia đình trên địa bàn 02 thôn Xuân Phúc và thôn Xuân Thành.

Trao đổi với ông Đỗ Mạnh Vĩnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Xuân Thành, xã Ninh Vân, ông chia sẻ Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và kế hoạch số 19/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/6/2020 về việc triển khai xây dựng mô hình điểm “Đám hiếu văn minh” trên địa bàn huyện Hoa Lư năm 2020. Tại xã Ninh Vân, MTTQ xã chọn 02 khu dân cư thôn Xuân Phúc và thôn Xuân Thành thực hiện mô hình điểm “Đám hiếu văn minh”. Chúng tôi nhận thấy đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm của Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Xuân Phúc và Xuân Thành, xã Ninh Vân. Trước hết là tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các ông Trưởng các dòng họ và nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn. Đồng thời các gia đình phải ký Bản cam kết với các nội dung: Thời gian tổ chức tang lễ phải được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa địa phương, thời gian mở loa đài, kèm, trống từ 6h đến 11h 30/ , buổi tối không quá 22h 00/, không mở loa quá to, tạo điều kiện cho người đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình; tang phục và treo cờ tang trong lễ tang thực hiện theo truyền thống của dân tộc, tôn giáo, địa phương; không ca khóc thuê, ăn uống trong tang lễ chỉ trong phạm vi nội bộ gia đình, dòng họ; không lợi dụng việc tang để hành nghề mê tín dị đoan dưới mọi hình thức; nghiêm cấm lợi dụng việc tang để cản trở việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân trước pháp luật; không rải tiền Việt Nam hoặc các loại tiền của nước ngoài khi đưa tang; khi chôn, cải táng, xây mộ cho người đã mất phải nằm trong quy hoạch của nghĩa trang. Đặc biệt khuyến khích gia đình có người mất nên đi hỏa tang để đảm bảo vệ sinh môi trường và tiết kiệm quỹ đất.

Kết thúc hội nghị triển khai mô hình “Đám hiếu văn minh” trên địa bàn xã Ninh Vân, ông Cao Văn Bính Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Xuân Phúc phấn khởi nói với tinh thần như hội nghị hôm nay, chắc chắn rằng 02 thôn Xuân Phúc, Xuân Thành sẽ thực hiện mô hình “Đám hiếu văn minh” đạt kết quả tốt và nhân ra diện rộng trên địa bàn xã./.

Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hoa Lư