Thứ tư, 28 Tháng 10 2020

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ V; NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ XXII; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

 

 

Ngày 11/9, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố Ninh Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở.

Đến dự và khai mạc lớp bồi dưỡng có đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Trung tâm Chính trị Thành ủy; Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố; chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ, Trưởng Ban thanh tra nhân dân các phường, xã và Trưởng Ban công tác mặt trận các khu dân cư trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, hơn 200 đồng chí cán bộ Mặt trận ở cơ sở đã được lãnh đạo Ban Tổ chức - Tuyên giáo và Ban Dân chủ - Pháp luật UBMTTQ Việt Nam tỉnh truyền đạt 02 chuyên đề: Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Hướng dẫn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm quán triệt, triển khai những văn bản mới và hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản liên quan đến công tác Mặt trận, giúp cán bộ Mặt trận triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác Mặt trận, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Hoàng Long - MTTQ TP Ninh Bình