Thứ bảy, 05 Tháng 12 2020

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930-18/11/2020); NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG! 

Sáng ngày 15/7/2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị lần thứ năm, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 để sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có ông Phạm Văn Hiện, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Lãnh đạo HĐND; Lãnh đạo UBND; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ và đại diện một số phòng, ban chuyên môn của huyện Kim Sơn.

Trong 6 tháng đầu năm, UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền, triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và khuyến cáo của ngành Y tế. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động đền ơn đáp nghĩa và chăm lo cho người nghèo, các gia đình chính sách; tiếp nhận ủng hộ và trích quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" của huyện để hỗ trợ xây dựng 08 nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền trên 400 triệu đồng; vận động, tiếp nhận hơn 600 triệu đồng cùng các thiết bị, nhu yếu phẩm để ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội, phòng Lao động, thương binh và xã hội và các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả công tác công tác giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng được thụ hưởng, không bị trùng lắp.

Định hướng hoạt động công tác Mặt trận trong thời gian tới, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Phạm Văn Hiện đề nghị MTTQ huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; nắm bắt và báo cáo tình hình, tư tưởng Nhân dân về công tác đại hội đảng các cấp; tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực, chủ động tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động; phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, các cốt cán phong trào trong các tôn giáo; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; cảnh giác với các thông tin xấu, độc; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội; không tham gia hoạt động của các tôn giáo lạ. Nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, NTM kiểu mẫu, khu dân cư văn hoá kiểu mẫu; giảm nghèo bền vững. Tổ chức giám sát và phản biện xã hội trọng tâm là giám sát việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 124 của Ban Bí thư. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 18/11 đảm bảo ý nghĩa, thiết thực.

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ huyện đã hiệp thương, kiện toàn 06 vị Uỷ viên UBMTTQ huyện khoá IX và chia tay 08 vị thôi không tham gia Uỷ viên UBMTTQ huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024./.

Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Chánh VP UBMTTQ tỉnh