Thứ hai, 01 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lời kêu gọi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình; được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy Hoa Lư về việc vận động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”; sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hoa Lư.

Sáng ngày 18/4/2020, đồng chí Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoa Lư bàn giao 500 chiếc khẩu trang kháng khuẩn cho Công ty cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng đóng trên địa bàn xã Ninh Vân.


Đồng chí Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện bàn giao khẩu trang tại Công ty Xi măng Hệ Dưỡng

Thay mặt Công ty cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng, đồng chí Trần Ngọc Tân, Trợ lý cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của câc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cá nhân trên địa bàn huyện đã tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Ủy ban MTTQ huyện Hoa Lư