Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Ngày 17/01/2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Mô đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2019, triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Vũ Trọng Thứ, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Xuân Bình, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Dân vận Huyện ủy, các vị UVUBMTTQ huyện.

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai và hoàn thành tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động đã đề ra; tham mưu cho cấp ủy triển khai, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân, tích cực xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Kết quả năm 2019, có 208/232 Ban công tác Mặt trận xếp loại tốt, 24 Ban công tác Mặt trận xếp loại khá, 208/232 KDC đạt danh hiệu KDC văn hóa, đạt tỷ lệ 89,7%; 33.045/37.040 gia đình đạt gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 89,2%; 100% khu dân cư hoàn thiện Hương ước, Quy ước và có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. MTTQ các cấp chủ trì tổ chức hội nghị triển khai lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân tại 04 xã nông thôn mới, 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 04 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, MTTQ huyện đã tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động ngày vì người nghèo, vận động cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đóng góp ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” được trên 1, 3 tỷ đồng; huy động các nguồn lực và phối hợp xây dựng 119 nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện với tổng trị giá trên 8,2 tỷ đồng. Công tác giám sát và phản biện xã hội có nhiều kết quả tích cực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác Mặt trận, đồng chí Phạm Văn Hiện, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao các chương trình, hoạt động của MTTQ huyện trong năm 2019 đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự và nâng cao tinh thần đoàn kết toàn dân. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị MTTQ huyện tiếp tục củng cố và phát huy hiệu quả sức mạnh đoàn kết toàn dân, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về Năm Du lịch quốc gia 2020 với chủ đề “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020); Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Phát huy dân chủ cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường giám sát, phản biện xã hội tại địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động các Ban CTMT ở địa bàn dân cư.

Nhân dịp này, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho MTTQ huyện; 09 tập thể và 06 cá nhân đã được MTTQ các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019./.

Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Chánh VP MTTQ tỉnh