Thứ tư, 23 Tháng 9 2020

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2020; NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ XXII; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, chiều ngày 20/12/2019 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Điệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hiện, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch MTTQ 09 xã, phường và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024.

Năm 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, hướng về từng địa bàn dân cư, từng đối tượng với các phong trào thi đua thiết thực và nhiều mô hình hay, cách làm mới; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố thường xuyên được củng cố, kiện toàn đảm bảo số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo từ thiện, thực hiện chính sách xã hội được Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Năm 2019, MTTQ thành phố tổ chức phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” với tổng số tiền đã tiếp nhận trên 2,1 tỷ đồng, trong đó cấp thành phố trên 700 triệu đồng, cấp xã trên 1,4 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 39 nhà Đại đoàn kết (29 hộ nghèo, cận nghèo; 07 hộ chính sách và 03 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở) với trị giá trên 2,7 tỷ đồng.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận được đẩy mạnh, bước đầu mang lại hiệu quả; công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được quan tâm triển khai bằng nhiều giải pháp, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh tiếp tục được Măt trận Tổ quốc phối hợp với các cơ quan liên quan quan tâm triển khai thực hiện. Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố chủ trì tổ chức 18 cuộc giám sát (trong đó UBMTTQ thành phố chủ trì 02 cuộc giám sát đối với 9 tập thể và 2 cá nhân) các nội dung giám sát như việc rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo; giám sát việc thu, chi và quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” của các xã, phường và việc thực hiện Quy định 124. Xây dựng các văn bản và tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư, xây dựng chương trình phối hợp phân công các tổ chức chính trị-xã hội thành phố giám sát đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn lắp đặt 130 hòm thư tại trụ sở cơ quan MTTQ các cấp thành phố, nhà văn hóa khu dân cư để tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân trong thực hiện Quy định 124. MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố phối hợp với bộ phận một cửa thực hiện tốt nội quy, quy định tiếp dân; tiếp nhận giải quyết đơn thư ý kiến, kiến nghị từ cơ sở theo đúng quy định; tăng cường nắm bắt tình hình, không để xẩy ra điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các phường, xã và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Tam Điệp nhiệm kỳ 2019 - 2024 với cơ cấu, thành phần đảm bảo theo quy định của Điều lệ MTTQ, các Chỉ thị, Thông tri của Đảng, của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của MTTQ trong tình hình mới; tỷ lệ người ngoài Đảng và đại diện các tôn giáo tham gia Uỷ ban phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

       Năm 2020 là diễn ra Đại hội Đảng các cấp, là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020 đó là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống, tham nhũng, lãng phí tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh;  tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 Tại hội nghị cũng đã tổ chức trao Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” và Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh, Giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019./.

Phạm Thị Tuyết, Ban Tổ chức MTTQ tỉnh