Thứ tư, 23 Tháng 9 2020

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2020; NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH LẦN THỨ XXII; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

 

 

Thôn Đồi Phương, xã Quỳnh Lưu hiện có 227 hộ với 881 nhân khẩu là thôn có 100% người dân theo đạo Công giáo. Trong những năm qua được sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đời sống nhân dân trong thôn ngày một được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Đạt được kết quả đó một phần là do có sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của ông Nguyễn Sơn Lâm, Bí thư chi bộ - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn.

Trên 10 năm làm Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận ông Nguyễn Sơn Lâm thường xuyên tham mưu, đề xuất với Chi ủy, phối hợp cùng Trưởng thôn và các tổ chức thành viên của Mặt trận, kịp thời giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn lớn nhỏ trong cộng đồng, không để sự việc nảy sinh thành vấn đề phức tạp. Vì thế, nhiều vụ mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn làng xóm đã được giải quyết, tạo được tình nghĩa trong khu dân cư, không có vụ việc phức tạp, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp. Ông luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất, bàn bạc dân chủ, đoàn kết nội bộ đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận. Hằng năm, ông đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận các cấp; chú trọng vận động các vị có uy tín trong Nhân dân, mỗi khi có nhiệm vụ đột xuất hay chủ trương mới của Đảng, Nhà nước ông thường đến hộ gia đình, gặp gỡ từng người dân để tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu rõ và vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với chức năng nhiệm vụ của mình ông luôn nắm bắt tình hình thực tế của thôn để lựa chọn những nội dung, mô hình hay phù hợp tổ chức thực hiện. Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí về giao thông và thu nhập đối với thôn gặp nhiều khó khăn hơn nên ông cùng với Ban công tác Mặt trận đã đến từng hộ để vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông trong thôn, có những hộ phải đến nhiều lần gặp gỡ, vận động, trao đổi về ý nghĩa lớn của việc xây dựng nông thôn mới để người dân hiểu rõ hơn và hiến đất để mở rộng đường thôn. Ông cùng Ban công tác Mặt trận đã tuyên truyền và vận động 13 hộ hiến 340m2 ­ để mở rộng đổ đường bê tông với chiều dài là 1,6km, vận động nhân dân tham gia đóng góp 1.325 ngày công và 444.766.000 đồng. Để có được thu nhập bình quân đầu người/năm đáp ứng với tiêu chí đề ra, ông đã vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất; trước khi chưa dồn điền mỗi hộ có từ 5 đến 8 thửa, sau dồn điền mỗi hộ chỉ còn từ 1 đến 3 thửa. Nhân dân trong thôn phấn khởi vì sau khi dồn điền đổi thửa rất thuận tiện trong sản xuất nông nghiệp, thửa ruộng lớn dễ áp dụng máy móc vào sản xuất như máy cày, máy gặt từ đó làm giảm chi phí đầu vào tăng năng suất và nâng cao hiệu quả kinh tế tăng thu nhập cho người dân. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm xuống còn 1,76%.

 Bên cạnh những cuộc vận động lớn do MTTQ cấp trên triển khai, phát động ông còn tích cực tham gia thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài,  vận động nhân dân thắp sáng đường quê, trồng hoa hai bên tại các tuyến đường thôn, vận động nhân dân đóng góp tiền để thu gom rác thải sinh hoạt. Từ năm 2017 đến nay, ông đã cùng với Ban công tác Mặt trận tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Qũy “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch do xã đề ra.

 Với truyền thống sống “Tốt đời, đẹp đạo” ông đã triển khai và thực hiện tốt phong trào “Xứ, họ đạo bình yên - chùa tinh tiến về an ninh trật tự”, do vậy mọi hoạt động tôn giáo trên địa bàn thôn diễn ra theo đúng quy định của pháp luật đặc biệt là các ngày lễ công giáo được thôn kết hợp với Ban chấp hành giáo xứ tổ chức cho nhân dân đón lễ vui vẻ, an toàn và tiết kiệm.

Dù còn nhiều khó khăn về điều kiện thổ nhưỡng, tập quán sinh sống, còn thiếu về thông tin, văn hóa nằm cách xa trung tâm của xã song với sự nỗ lực, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của ông Nguyễn Sơn Lâm trong nhiều năm qua ông cùng với Ban công tác Mặt trận đã vận động nhân dân trong thôn thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động giúp cho đời sống nhân dân ngày một phát triển; nhiều nhà kiên cố được xây dựng khang trang, đường làng ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp; tình hình an ninh trật tự, an ninh tôn giáo được củng cố và giữ vững xứng đáng là nơi “Miền quê đáng sống”./.

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Nho Quan