Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Ngày 08/11/2019, tại hội trường khối đoàn thể huyện Gia Viễn Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện việc giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” giữa Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị-xã hội huyện.

Dự hội nghị có đồng chí Lưu Thị Huyền- Phó bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Đặng Đình Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện; Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Bí thư Huyện đoàn; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Tại hội nghị các đại biểu dự hội nghị đã thông qua Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với các tổ chức chính trị- xã hội huyện trong việc thực hiện Quy định 124 và dự kiến phân công các đơn vị giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý theo Quy định. Đồng thời trao đổi đóng góp ý kiến nhằm thống nhất về nhận thức và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, hình thức về góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)./.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Gia Viễn