Chủ nhật, 19 Tháng 1 2020

 MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI - MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Chiều ngày 17/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoa Lư tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các phòng, ban chuyên môn và cán bộ Mặt trận cơ sở. Dự hội nghị có lãnh đạo huyện Hoa Lư.

Tại hội nghị, đã có 12 lượt ý kiến phát biểu của các Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, phố đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung tập trung vào các vấn đề: về hoạt động công tác mặt trận ở cơ sở, việc đảm bảo và tạo điều kiện về kinh phí cho hoạt động của MTTQ; công tác cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác mặt trận; việc thực hiện Quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên đang công tác, sinh hoạt tại khu dân cư.

Với tinh thần cầu thị, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã lắng nghe đồng thời trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp trên, các đồng chí tiếp thu và báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Hội nghị đối thoại là dịp để cán bộ Mặt trận bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác mặt trận ở cơ sở cũng như các cấp, các ngành của huyện tuyên truyền, giải đáp những vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Qua đó, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị của huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh./.