Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Sáng ngày 18/10/2019, Ủy ban MTTQVN huyện Nho Quan tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019. Dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Đinh Trường Sơn, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật MTTQVN tỉnh; Các đồng chí cán bộ cơ quan UBMTTQ huyện Nho Quan và 274/286 học viên là Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn huyện. Tại buổi tập huấn, các đại biểu về dự đã được nghe đồng chí Đinh Trường Sơn, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật MTTQ tỉnh quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024; về công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị năm 2013; Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện với Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn huyện. Hội nghị đã nghe 16 đại biểu phát biểu ý kiến, tập trung vào các nội dung: chế độ chính sách đối với cán bộ Mặt trận; đề nghị tăng nguồn kinh phí hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; tăng mức hỗ trợ hàng tháng đối với chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư; Đề nghị MTTQVN các cấp kiến nghị với HĐND tỉnh có chế độ sinh hoạt phí cho Chi hội trưởng Người cao tuổi và kinh phí hội họp như các tổ chức chính trị - xã hội; Những thuận lợi, khó khăn sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 19/3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện; Thủ tục, thời gian, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Định hướng thông tin mạng và tình hình dư luận xã hội cho nhân dân nhất là thế hệ trẻ; Chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo...

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Lao động, Thương bình và Xã hội huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiếp thu, trả lời, giải đáp những ý kiến, kiến nghị đề xuất về lĩnh vực liên quan. Hội nghị đối thoại đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, giúp lãnh đạo MTTQVN huyện, cấp ủy, chính quyền hiểu rõ hơn về tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của cán bộ Mặt trận cấp cơ sở./.

Ủy ban MTTQVN huyện Nho Quan