Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức cho cán bộ Mặt trận cơ sở sau Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024, sáng ngày 17/10/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoa Lư tổ chức tập huấn công tác Mặt trận năm 2019.

Dự khai mạc lớp tập huấn, có đồng chí Vũ Thị Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh; Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ; Ban Thường trực UBMTTQ huyện Hoa Lư và 121 học viên là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu về dự đã được nghe đồng chí Vũ Thị Thuỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực MTTQ tỉnh, huyện  quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024; về công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị năm 2013; Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo Thông tri 25/TTr-MTTW năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Qua lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019, giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận có thêm kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, là dịp để đại biểu ở các khu dân cư có điều kiện trao đổi kinh nghiệm công tác; chủ động đề xuất, kiến nghị những nội dung, giải pháp về công tác Mặt trận, nhằm nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.