Thứ năm, 09 Tháng 7 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Thực hiện Quyết định số 1248-QĐ/TU ngày 15/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành Quy định về việc Lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân; Quyết định số 97/QĐ-MT ngày 19/04/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình về Quy định Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Bình thực hiện đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến nội dung đối thoại, đại biểu dự hội nghị phát biểu, trao đổi những vấn đề trong phạm vi nội dung đối thoại. Nội dung đối thoại là những vấn đề có liên quan đến hoạt động công tác Mặt trận cấp cơ sở.

Ngày 26/9/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Viễn tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với 222 vị cán bộ làm công tác Mặt trận cấp cơ sở trên địa bàn huyện nhằm: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Tăng cường sự đồng thuận trong xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân; tạo điều kiện để cán bộ mặt trận cấp cơ sở trao đổi, phản ảnh những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc.

Đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo chỉ đạo hội nghị; đồng chí Hồ Hùng Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu đại diện  Thường trực HĐND, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, các cơ quan tổ chức, đơn vị có liên quan.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện mời đồng chí Đinh Trường Sơn, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban dân chủ-Pháp luật, Ủy ban MTTQVN tỉnh;  đ/c Hà Văn Nhưỡng, Ủy viên BTV HU, Trưởng Ban Tổ chức HU;  đ/c Vũ Thị Dược, HUV, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện; đ/c Đinh Thị Thúy Hằng, HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện; đ/c Bùi An Khánh, Phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện đồng chủ trì hội nghị đối thoại với đ/c Mai Thị Kim Dung, HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và cởi mở, tại hội nghị đã có 25 ý kiến phát biểu đối thoại với những nội dung: chế độ điều kiện đảm bảo cho cán bộ làm công tác MT ở cơ sở, công tác cán bộ theo Thông báo 911 của tỉnh; thực hiện giám sát theo Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; về tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, tiến tới việc về đích Nông thôn mới của huyện trong năm 2020; lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn.

Tại Hội nghị đối thoại, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, các đồng chí đại biểu chủ trì đã tiếp thu, giải trình và trả lời những đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm của cấp mình, các ý kiến tiếp thu giải trình của các đồng chí chủ trì hội nghị được đông đảo các đại biểu đồng tình ủng hộ và nhất trí cao.

Đồng chí Mai Thị Kim Dung thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện kết luận hội nghị đối thoại, coi đây là việc làm thiết thực, thường xuyên để cán bộ MT cấp cơ sở phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng đến cấp ủy, chính quyền và MTTQ cấp trên; đồng thời là cơ hội để đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp gần dân, sát dân, lắng nghe được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, góp phần giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập nảy sinh ngay từ cơ sở và đề nghị MTTQ tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, đảm bảo cho cán bộ MT cấp cơ sở tổ chức, hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị của nhân dân, quan tâm đến lợi ích trực tiếp của nhân dân./.

Đinh Trường Sơn, Trưởng ban DC-PL Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh