Thứ năm, 09 Tháng 7 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

 

Sáng ngày 19/9/2019, tại phòng họp tầng 03 Huyện uỷ, Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện Yên Khánh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019.

Đồng chí: Đào Hoàng Hà, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện, dự và chủ trì hội nghị; Cùng dự có đồng chí Phan Sỹ Lợi, Phó Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó chánh văn phòng chương trình xây dựng nông thôn mới huyện; các đồng chí Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo UBND xã Khánh Thiện; Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN các xã, 21 Trưởng ban Công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn huyện đăng ký về đích khu dân cư kiểu mẫu năm 2019 và Trưởng ban Công tác Mặt trận các khu dân cư xã Khánh Thiện.

Năm 2019, xã Khánh Thiện huyện Yên Khánh đăng ký đạt chuẩn xã nông thôn kiểu mẫu và 21 khu dân cư đăng ký đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (gồm: Xóm Xuân xã Khánh Hoà; Thôn Phú Long xã Khánh Phú; Thôn Bùi xã Khánh An; Thôn Thông 2 xã Khánh Cư; Xóm Trung A Đông Mai Khánh Hải; Xóm 4A, 4B xã Khánh Nhạc; Xóm 14 xã Khánh Hồng; Xóm 20 xã Khánh Hội; Xóm 10 xã Khánh Mậu; Xóm 4 xã Khánh Thuỷ; Thôn 8 xã Khánh Trung; Xóm 3, Xóm 13 xã Khánh Thành; Xóm 4 Đông Cường xã Khánh Cường; Xóm 1, Xóm Cầu xã Khánh Thiện; Thôn Phúc Hà xã Khánh Vân; Xóm 9 xã Khánh Tiên; Xóm Nội xã Khánh Lợi; Xóm 3 xã Khánh Công) sẽ đượclấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

 Đối với đề nghị Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Kết quả của việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân phải được thực hiện ít nhất 70% số hộ gia đình của các thôn, xóm trong xã. Từ câu hỏi số 01 đến câu 10 phải đạt trên 80% số hộ được lấy ý kiến hài lòng; riêng câu số 11 phải đạt trên 90% số hộ được lấy ý kiến hài lòng.

 Đối với đề nghị xã nông thôn mới kiểu mẫu: Kết quả của việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân phải được thực hiện ít nhất 70% số hộ gia đình của các thôn, xóm trong xã. Từ câu hỏi số 01 đến câu 10 phải đạt trên 80%  số hộ được lấy ý kiến hài lòng; riêng câu số 11 phải đạt trên 90% số hộ được lấy ý kiến hài lòng.

 Thời gian tổ chức lấy ý kiến: Đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu: Sau khi Ủy ban nhân dân xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện thẩm định để đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Sau khi hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND xã tổng hợp danh sách các thôn đủ điều kiện đề nghị huyện xét công nhận đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Việc lấy ý kiến trong vòng 15 ngày làm việc (không kể thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) kể từ khi lấy ý kiến đến khi tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến.

Các vị đại biểu về dự hội nghị đều nhất trí với các nội dung lấy ý kiến và có một số ý kiến trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện đề nghị Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN các xã căn cứ Kế hoạch chỉ đạo của huyện, báo cáo Thường trực Đảng uỷ xã chủ động phối hợp với UBND xã, BCĐ xây dựng nông thôn mới xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; Phối hợp với các đoàn thể của xã và các tổ chức thành viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban công tác mặt trận khu dân cư thực hiện và báo cáo kết quả lấy ý kiến về Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện theo quy định.

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Yên Khánh