Thứ sáu, 07 Tháng 8 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Chiều 20/8/2019, tại Nhà văn hóa xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Vân tổ chức hội nghị sơ kết công tác giám sát và phản biện 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Võ Mậu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ninh Vân; các đồng chí trong ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND xã, 33 vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN xã nhiệm kỳ 2019-2024 và các ông (bà) Trưởng, phó thôn của 13 thôn trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Kim Thành, Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã báo cáo công tác giám sát và phản biện 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ủy ban MTTQVN xã đã đạt được một số kết quả, cụ thể:

Tổ chức giám sát 04 cuộc về việc thực hiện vận động, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” năm 2018, tại thôn Phú Lăng, Dưỡng Hạ, Dưỡng Thượng và Xuân Phúc. Qua giám sát đã đánh giá các thôn thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai và tổ chức vận động, xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội" năm 2018 đạt kết quả tốt; phối hợp với Hội Phụ Nữ xã tổ chức 02 cuộc giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với công chức Văn hóa – LĐTBXH xã về việc chi trả hỗ trợ tiền điện cho các đối tượng hộ nghèo và hộ chính sách. Qua giám sát đoàn đánh giá đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, có kiến nghị đề nghị UBND xã chỉ đạo hội đồng chính sách, Ban xóa đói giảm nghèo xã xem xét lại đối với một số trường hợp hộ chính sách được hỗ trợ tiền điện hàng năm để đảm bảo công bằng xã hội.

Về hoạt động phản biện xã hội, Ban Thường trực MTTQ xã, các đoàn thể duy trì, hình thức phản biện xã hội chủ yếu là đóng góp ý kiến tại các hội nghị như xây dựng Nghị quyết chuyên đề, báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của cấp ủy Đảng, Kế hoạch sản xuất Nông nghiệp, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2019.

Về giám sát theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, các đoàn thể xã hướng dẫn Ban công tác các khu dân cư đặt hòm thư, niêm yết 27 biểu hiện, 19 Điều Đảng viên không được làm tại nhà văn hoa các thôn, xóm. Phối hợp với các tổ chức thành viên MTTQ xã giám sát để tránh trùng lập. Đó là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã giám sát các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch HĐQT-Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân xã, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Đông Vân – Tây Vân; Công đoàn xã giám sát các đồng chí Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch hội Phụ nữ, Chủ tịch hội Nông dân, Chủ tịch hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên xã giám sát đồng chí Chủ tịch UBMTTQ xã, Công chức Địa chính xã, Tài chính xã, Công chức Văn phòng HĐND - UBND xã, Trưởng trạm Y tế xã; Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân xã giám sát đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, công chức Tư pháp-Hộ tịch xã; các Ban công tác Mặt trận các khu dân cư giám sát các đồng chí cán bộ cấp xã đang cư trú trên địa bàn khu dân cư, giám sát Chủ tịch hội Người cao tuổi, Chủ tịch hội Khuyến học, Chủ tịch hội Cựu thanh niên xung phong và Chủ tịch hội Nạn nhân chất độc da cam xã, giám sát các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn. Tham mưu với các cấp ủy đảng, phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban công tác MT ở khu dân cư thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên thông qua các hội nghị, các hoạt động ở các cơ quan, đơn vị và tại các khu dân cư, qua các kênh, nguồn thông tin, phản ảnh, kiến nghị, việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Về giám sát đầu tư Cộng đồng-Thanh tra nhân dân, Ban Thường trực MTTQ xã chỉ đạo giám sát 04 công trình đầu tư chuyển tiếp của năm 2018 gồm: Xây dựng 12 phòng học của trường Tiểu học, Dự án xây dựng khu nhà một cửa của UBND xã,  Dự án nạo vét, kè kênh 38 đoạn từ đường Đài Loan về Kênh 38 Chấn Lữ, Dự án xây dựng vỉa hè rãnh thoát nước thôn Tân Dưỡng 1-2. Qua giám sát đánh giá cơ bản các đơn vị thi công tuân thủ các quy định về xây dựng, trong qua trình thi công cũng có một vài tiểu mục nhỏ không đáp ứng yêu cầu. Ban Giám sát đã kịp thời nhắc nhở, như việc sử dụng gạch xây móng không đúng quy chuẩn trường Tiểu học được thay bằng loại gạch đúng thiết kế, đổ đáy rãnh thoát nước của trường Tiểu học cũng được yêu cầu sửa chữa đúng thiết kế.

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị đồng chí Võ Mậu Lương ghi nhận những kết quả mà Ủy ban MTTQVN xã đã đạt được trong công tác giám sát và phản biện 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ công tác giám sát và phản biện 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQVN xã cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

1. Nâng cao nhận thức của cấp Ủy và MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp về vai trò, vị trí của MTTQ trong giám sát, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện quy định nêu gương; tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên, các cơ quan, tổ chức khác trong thực hiện giám sát; tiếp tục đổi mới về tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả giám sát của MTTQ.

2. Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

3. Đẩy mạnh hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Từ đó làm nòng cốt trong việc thi hành Pháp lệnh dân chủ ở xã, phư­ờng, thị trấn; tăng cư­ờng phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật thực hiện tốt chức năng giám sát của Mặt trận.

Trao đổi với ông Đỗ Văn Dương, Trưởng thôn Chấn Lữ, xã Ninh Vân, ông chia sẻ đối với công tác giám sát và phản biện theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhất là theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” đã được các ông bà trong Ban công tác Mặt trận thôn đi tận ngõ, gõ tận nhà để tuyên truyền, vận động đến cán bộ, nhân dân trong thôn hiểu và đồng tình ủng hộ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Vân là đơn vị nhân rộng tiếp theo sau đơn vị điểm ở huyện Hoa Lư về thực hiện giám sát và phản biện theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên". Theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoa Lư./.

 Lê Văn Thắng, PCT Ủy ban MTTQVN huyện Hoa Lư