Chủ nhật, 25 Tháng 8 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Trong 2 ngày 13-14/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Điệp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2019 -2024. Dự Đại hội có đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Phạm Văn Hiện, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn và Văn phòng MTTQ tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, đại diện các phòng, ban, cơ quan, đơn vị quân đội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và đại diện Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; các vị nguyên Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; Đại diện Đảng ủy, UBND các xã, phường và 165 đại biểu ưu tú đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các tầng lớp nhân dân, công, nông, trí thức, tôn giáo, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ thành phố Tam Điệp đã triển khai tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 5 năm qua nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 60.000m2 đất, đóng góp hơn 16.627 ngày công lao động và gần 5 tỷ đồng; tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới, kết quả đạt 93,7% người dân hài lòng, thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ trước 3 năm so với kế hoạch. Thông qua cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu như: thôn 5 xã Đông Sơn, thôn Sòng Vặn, xã Quang Sơn, tổ dân phố Quyết Thắng phường Yên Bình, tổ dân phố 20 phường Bắc Sơn…Công tác vận động xây dựng và quản lý quỹ "Vì người nghèo", quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” hằng năm được triển khai sâu rộng, góp phần quan trọng vào kết quả của công tác giảm nghèo của thành phố. Từ năm 2014 đến năm 2016, toàn thành phố đã vận động, quyên góp được gần 670 triệu đồng; từ năm 2017, thực hiện Công văn số 387-CV/TU, ngày 20/6/2016 của Tỉnh ủy Ninh Bình, thành phố đã phát động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” với số tiền vận động trong 2 năm (2017-2018) là trên 2 tỷ  đồng. Đã hỗ trợ xây mới, sữa chữa 33 nhà đại đoàn kết trị giá trên 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ giống, vốn sản xuất, tặng quà, hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo học tập, hỗ trợ chữa bệnh cho hàng trăm lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà trong các dịp Tết nguyên đán trị giá trên 10 tỷ đồng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai thực hiện có hiệu quả. MTTQ thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam sản xuất; phối hợp với chính quyền, các phòng, ban, ngành của thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn giới thiệu mặt hàng Việt Nam tại hội chợ Xuân, hội chợ thương mại cũng như các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, khuyến khích nông dân sản xuất nông sản sạch, sản phẩm làng nghề truyền thống và thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng thương hiệu và giới thiệu cây Đào phai Tam Điệp, dứa, chè Trại Quang Sỏi, vận động nhân dân thực hiện các mô hình sản xuất tiên tiến. Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân thành phố, người tiêu dùng đã có thói quen mua sắm và sử dụng sản phẩm Việt. Trong 5 năm UBMTTQVN các cấp thành phố đã chủ trì 96 cuộc giám sát đối với gần 170 lượt tổ chức và cá nhân, trong đó UBMTTQVN thành phố chủ trì 19 cuộc giám sát với 35 cơ quan, đơn vị và xã, phường…, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, MTTQ thành phố luôn được đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; MTTQ thành phố và nhiều cán bộ Mặt trận đã được Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN và cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận và tặng nhiều  phần thưởng. 

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, đóng góp các ý kiến, đề ra mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của Ủy ban MTTQ thành phố Tam Điệp lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Đồng thời, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hưóng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc và các chức sắc tôn giáo trong việc vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước…; nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, điển hình là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”; nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên theo các quy định của Trung ương và của tỉnh; đồng thời thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng... 

Đại hội đã hiệp thương cử 47 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ thành phố khóa X. Ông Hoàng Lê Du, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024./.

 Tô Thị Tuyết Mai, Chuyên viên Ban Dân chủ- Pháp luật MTTQ tỉnh