Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-MTTQ- BTT ngày 30/5/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2019-2024; Thông trị số 13/TT-HU ngày 11/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Hoa Lư về Lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQVN các xã, thị trấn và Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Hoa Lư lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019-2024. Sáng ngày 10/12/2018, tại Hội trường UBND xã Ninh Vân đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Vân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Vân được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyên Hoa Lư chọn làm Đại hội điểm MTTQ cấp xã.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có ông Hoàng Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; ông Vũ Văn Lương, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoa Lư; ông Võ Mậu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Vân; đại diện các Ban chuyên môn của MTTQ VN tỉnh Ninh Bình; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoa Lư, cùng với 135 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Vân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Vân luôn quan tâm củng cố, kiện toàn cán bộ làm công tác Mặt trận từ xã tới thôn, xóm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, luôn hướng về khu dân cư. Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai đạt hiệu quả thiết thực. Ủy ban MTTQ xã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, điển hình là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện khác. Vận động nhân dân phát huy dân chủ, tich cực tham gia đóng góp ý kiến xây Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện Đề án 245//ĐA-MT ngày 15/4/2015 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình về xây dựng mô hình điểm "Khu dân cư văn hoá nông thôn mới", "Gia đình văn hoá nông thôn mới" được tổ chức tốt và nhân rộng các khu dân cư trên địa bàn xã. Hiện nay, có 8/13 thôn được công nhận danh hiệu làng nghề truyền thống, kinh tế của các hộ dân tăng trưởng mạnh thu nhập bình quân 35 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều còn 129 hộ = 3,69%. Trong phong trào Xây dựng nông thôn mới, xã Ninh Vân đã về đích năm 2015 và hiện nay đang xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quá trình thực hiện các cuộc vận động đã gắn kết được nhiều nội dung thiết thực ở cơ sở như: Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh… Trao đổi bên lề Đại hội ông Đỗ Mạnh Vĩnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Xuân Phúc bộc bệch chia sẻ, về dự Đại hội đại biểu MTTQVN xã ông rất vui mừng, phấn khởi với kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ xã trong nhiệm kỳ qua và tin tưởng trong nhiệm kỳ tới Ủy ban MTTQ xã cần phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018. Đối với Ban công tác Mặt trận thôn Xuân Phúc đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các Cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp phát động, như Cuộc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”do xã phát động, phong trào xây dựng nông thôn mới...

 Tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Ninh Vân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương thống nhất chương trình hành động của nhiệm kỳ 2019-2024 với 05 chương trình hành động đó là: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tại Đại hội đã hiệp thương cử 33 vị tham gia Uỷ viên Uỷ ban MTTQVN xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; tại phiên họp thứ nhất Uỷ ban MTTQVN xã Ninh Vân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương cử 5 vị vào Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã, ông Phạm Kim Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã nhiệm kỳ 2013-2018 được hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Ninh Vân, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã hiệp thương cử 13 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Hoa Lư lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019-2024./.

             

                Lê Văn Thắng, 

Ủy viên Thường trực UBMTTQV huyện Hoa Lư