Thứ bảy, 20 Tháng 4 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Chiều ngày 11/7/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Tam Điệp tổ chức Hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014-2019 và sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01/KL/ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQVN về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN trong công tác dân tộc” và triển khai kế hoạch Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Nguyên - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Vũ Thành Tôn - Thành ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp; Ban Thường trực MTTQ thành phố và các vị ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố Tam Điệp nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Sáu tháng đầu năm 2018, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, công tác MTTQ của thành phố Tam Điệp đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng phong phú, đa dạng; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ các cấp. Đặc biệt tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018.

MTTQ thành phố Tam Điệp phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia phong trào các cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trong dịp Tết nguyên đán và các ngày lễ trọng, MTTQ các cấp thành phố tích cực vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn có những phần quà thiết thực ủng hộ người nghèo; trích kinh phí thăm, tặng quà Mẹ VNAH, người có công với cách mạng…các vị chức sắc, chức việc tôn giáo; phối hợp với ngành chức năng ở địa phương quan tâm, giúp đỡ hai tổ chức tôn giáo tổ chức tốt các ngày lễ trọng và sinh hoạt tôn giáo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các xã, phường tích cực tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  hướng dẫn MTTQVN xã, phường lựa chọn điển hình là Trưởng Ban công tác Mặt trận và mô hình Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tiêu biểu thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế; văn hóa xã hội; quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị (Đến nay đã lựa chọn được 09 điển hình và 04 mô hình điểm).

Tham mưu, tiếp nhận hỗ trợ sửa chữa 3 nhà đại đoàn kết (Trong đó chùa Quang Sơn hỗ trợ sửa chữa 01 nhà trị giá 50 triệu đồng). Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội và một số tổ chức thành viên của Mặt trận phân công giúp đỡ 25 hộ gia đình nghèo thoát nghèo bền vững.

Ban hành kế hoạch xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” thành phố năm 2018 (Đến nay MTTQVN cấp xã đã vận động được 450.000.000 đồng).

Đặc biệt là tham gia các hoạt động thi đua kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh và 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt; tham gia Hội thi thư pháp do MTTQ tỉnh tổ chức, kết quả thành phố Tam điệp đạt 01 giải tập thể và 01 giải cá nhân.

Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố Tam Điệp thực hiện tốt quy chế phối hợp với Thường trực HĐND thành phố, các ngành có liên quan và các tổ chức thành viên. Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV; trước kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh; tổng hợp và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố thường xuyên quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở (Trong sáu tháng đầu năm 2018, các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức 29 cuộc giám sát).

Vận động đồng bào dân tộc thiểu số khắc phục những khó khăn, phát huy vai trò tự quản, nêu cao ý thức, trách nhiệm, tích cực tham gia sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình ở địa phương. Tham gia học nghề ngắn hạn tại trung tâm dạy nghề thành phố tổ chức.

Hội nghị đã được nghe đ/c đại diện UBND thành phố Tam Điệp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Nguyên đã thông báo một số nội dung cơ bản về tình hình nhân dân trong tỉnh, một số hoạt động MTTQ tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 và đồng thời cũng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà MTTQ thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí cũng nhấn mạnh công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và đề nghị MTTQ các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số việc sau:

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương. MTTQ các cấp thành phố tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên các phòng ban chuyên môn tổ chức triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban trung ương MTTQVN phát động.

- Thường xuyên tổ chức các cuộc thăm hỏi, tiếp xúc, động viên với các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, nắm bắt kịp thời tình hình tôn giáo. Trước mắt, tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

- Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện chủ đề ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017 “Chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến”, gắn với sơ kết thực hiện Kế họạch số 1096/KHLN, ngày 20/11/2017 với Công an tỉnh, một số sở ngành và UBND các huyện, thành phố về phối hợp quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TU của BTV Tỉnh ủy.

- Thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân, tăng cường hoạt động giám sát; đề nghị MTTQ thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và lựa chọn các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm, bức xúc để giám sát.

- Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân (Trong tháng 7/2018, MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh).

- Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND các cấp triển khai tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh với Quốc hội và HĐND các cấp; theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

- Tổng kết 5 năm việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

- Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên là người dân tộc thiểu số. Quan tâm bồi dưỡng phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ các cấp của thành phố.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đảm bảo hiệu quả, thiết thực./.

(Ban biên tập)