Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Ninh Bình; Quyết định số 97/QĐ-MT, ngày 19/4/2016 của Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định lãnh đạo MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Bình thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Ban thường trực UBMTTQVN thành phố Ninh Bình xây dựng kế hoạch hướng dẫn UBMTTQVN phường Ninh Phong làm điểm tổ chức hội nghị đối thoại giữa Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, Ban thường trực UBMTTQVN phường Ninh Phong với Ban Công tác Mặt trận và nhân dân phường Ninh Phong về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Ngày 29/3/2018, tại hội trường Đa năng của UBND phường Ninh Phong Ban thường trực UBMTTQVN thành phố và phường Ninh Phong đã tổ chức hội nghị đối thoại.

Về dự hội nghị đối thoại, Ban tổ chức hội nghị mời đồng chí Thường vụ Thành ủy phụ trách phường, các đồng chí lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố; Thường trực Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và các Đoàn thể của phường; Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBMTTQVN các phường, xã trên địa bàn thành phố; Ban công tác Mặt trận và đại điện hộ gia đình của các khu dân cư trên địa bàn phường Ninh Phong.

Hội nghị đã được nghe Ban thường trực UBMTTQVN phường Ninh Phong đã báo cáo tóm tắt thực trạng và kết quả công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Ninh Phong năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018.

Tại hội nghị đối thoại đã có 5 vị đại diện Ban công tác Mặt trận và hộ gia đình có ý kiến.

Nội dung các ý kiến tập trung vào công tác trật tự đô thị trên địa bàn; kiến nghị về nước sạch sinh hoạt của người dân; giờ và địa điểm thu gom rác thải cho hợp lý; việc quản lý các doanh nghiệp về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… đặc biệt một số vị đưa ra các sáng kiến về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả hơn…

Sau khi các đại biểu có ý kiến, đại diện lãnh đạo UBND phường đã tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND phường; Ban thường trực UBMTTQVN thành phố và phường đã trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền của Mặt trận và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của lãnh đạo UBND thành phố và tỉnh.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, Ban thường trực UBMTTQVN phường Ninh Phong đã xây dựng báo cáo kết quả đối thoại, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị gửi thường trực UBMTTQVN thành phố và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định./.

Tống Kim Phượng – Phó chủ tịch UBMTTQVN thành phố Ninh Bình