Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Ngày 26/3/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoa Lư phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2018 cho 153 cán bộ Mặt trận các cấp gồm: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn huyện.

Về dự lớp tập huấn có các đồng chí: Phạm Đăng Nguyên, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư huyện ủy Hoa Lư; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và các ban, ngành, đoàn thể huyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe các chuyên đề về nội dung: Luật tín ngưỡng tôn giáo; Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác Giám sát và phản biện xã hội.

Buổi tập huấn đã giúp cho cán bộ Mặt trận các cấp trong huyện có thêm kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền./.

 (Trần Thị Thắm – Ban phong trào UBMTTQ tỉnh)