Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Chiều ngày 23/01/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Ninh Bình tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Quyền Mạnh Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy; lãnh đạo các tổ chức thành viên và các vị ủy viên Ủy ban MTTQVN thành phố.

Năm 2017, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tham mưu cho cấp uỷ quyết định thành lập Ban vận động ủng hộ kinh phí để tôn tạo, mở rộng khuôn viên, xây dựng nhà khách và thành lập Ban biên tập, xuất bản cuốn sách về thân thế, sự nghiệp của Doanh nhân văn hoá Trương Hán siêu, đến nay Ban vận động đã nhận được ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân nhân trên địa bàn thành phố với số tiền trên 898 triệu đồng. Tiếp nhận sự ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” với số tiền 351 triệu đồng, từ nguồn quỹ đã vận động được; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ninh Bình đã hỗ trợ 3 gia đình với tổng số tiền gần 200 triệu đồng; Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, toàn thành phố đã có 94,4% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, 83,6% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hoá”, 92% cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt danh hiệu văn hoá. Đến hết năm 2017 toàn thành phố còn 1,16% hộ nghèo, 1,50% hộ cận nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đưa ra một số nội dung trọng tâm: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp thành phố. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Quyền Mạnh Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ninh Bình đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích của Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành uỷ đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức; chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố khoá 18, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Tại Hội nghị đã hiệp thương bầu bổ sung 8 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2014-2019; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho 17 cá nhân; khen thưởng 12 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2017./.

                (Phạm Thị Tuyết – Chuyên viên Ban Tổ chức Ủy ban MTTQVN tỉnh)