Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Ngày 10/01/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Kim Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ IX, Ủy ban MTTQVN huyện nhiêm kỳ 2014-2019 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ 2018. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hiện, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó bí thư Huyện ủy và các vị ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện.

Năm 2017 MTTQVN và các tổ chức thành viên từ huyện đến các xã, thị trấn đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động hướng về cơ sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ và có hiệu quả hơn, góp phần định hướng dư luận và phản ánh thông tin hai chiều đến các tầng lớp nhân dân, tích cực vận động Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh..... thường xuyên quan tâm các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các tầng lớp nhân dân nhất là việc xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn góp phần xóa đói giảm nghèo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, hoạt động giám sát và phản biện xã hội được coi trọng ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của huyện.

Đồng chí Phạm Văn Hiện – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thay mặt Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã phát biểu, đánh giá cao những kết quả mà MTTQ các cấp huyện kim Sơn đạt được trong năm 2017 đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục để công tác Mặt trận các cấp huyện Kim Sơn đạt kết quả cao hơn trong năm 2018.

Thay mặt Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thắng đã biểu dương những thành tích mà MTTQ các cấp huyện Kim Sơn đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời đồng chí cũng nêu lên 5 nội dung công tác mà Mặt trận của huyện cần thực hiện trong năm 2018.

Tại Hội nghị đã kiện toàn 3 vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014-2019.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện công bố các quyết định khen thưởng cho 5 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2017./.

                          Trần Đức Phúc – Ban phong trào UBMTTQ tỉnh