Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Ngày 02/01/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Yên Mô tổ chức Hội nghị lần thứ IX Ủy ban MTTQVN huyện nhiêm kỳ 2014-2019 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ 2018. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hiện, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Luận, Phó bí thư Huyện ủy và các vị ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện.

   Năm 2017, Ủy ban MTTQVN các cấp huyện Yên Mô đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng phong phú, đa dạng; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, cụ thể:

Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, động viên đông đảo các tầng lớp xã hội, các nhân sỹ trí thức, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết. Qua đó, đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham dự với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đẩy mạnh và phát triển, khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân, phát huy tinh thần tự quản ở cộng đồng. Kết quả cụ thể: có 222/232 Ban công tác Mặt trận đạt loại tốt, 10 ban công tác Mặt trận đạt loại khá, đến nay có 222/232 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa đạt 95,2%; có 31.534/35.410 gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt 89,05%; 100% khu dân cư hoàn thiện hương ước và quy ước triển khai thực hiện khá tốt, 232/232 khu dân cư có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng; có 232 /232 = 100% khu dân cư đã tổ chức ký cam kết với Công an, Đoàn thanh niên, Trưởng các thôn, xóm đại diện các hộ gia đình về thực hiện chủ đề ngày hội đại đoàn kết năm 2017 “Chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến Phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với nước, gia đình nghèo, các chức sắc, chức việc trong dịp lễ tết, hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà xuống cấp cho  hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách nhân dịp các ngày kỷ niệm. Chúng tôi đánh giá cao sự tích cực của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện đã vận động được sự ủng hộ của các cấp, các ngành, doanh nghiệp hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 82 nhà Đại đoàn kết trị giá gần 4 tỷ đồng.

 MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động Nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đến nay, 100% khu dân cư đã xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hương ước, quy ước gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; Nghị quyết liên tịch số 403 ngày 15/6/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, MTTQ huyện đã tổ chức được 2 cuộc giám sát, cấp xã tổ chức được 58 cuộc thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng. Tích cực nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh với Đảng và Nhà nước, nhất là các vấn đề quan trọng về phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân.

Về công tác tôn giáo đã tổ chức thăm, tặng quà Ban đại diện Phật giáo, Ban Đoàn kết Công giáo, các giáo họ và một số tăng, ni, gia đình giáo dân nhân dịp tết Nguyên đán; Đại lễ Phật Đản, lễ Noel; Chủ động phối kết hợp với các tổ chức thành viên, nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo, từ quần chúng nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ Đảng, cơ quan giải quyết những vấn đề hoạt động tôn giáo trên địa bàn, các đạo lạ trên địa bàn huyện.

MTTQ các cấp trong huyện đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp trong huyện và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng chí Phạm Văn Hiện phát biểu chỉ đạo và đề nghị MTTQ các cấp của huyện trong thời gian tới cần tập trung làm tốt một số việc sau:

Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Phát huy dân chủ, tinh thần sáng tạo của nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đau yêu nước.

Thực hiện tốt, có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh thành tích. Cần lựa chọn các phong trào, các hình thức vận động phù hợp với đặc điểm của huyện.

  Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến.

 Thay mặt Huyện ủy, đồng chí Đỗ Trọng Luận đã biểu dương những thành tích mà MTTQ các cấp huyện Yên Mô đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để công tác Mặt trận của huyện đạt kết quả cao trong năm 2018.

 Tại Hội nghị đã kiện toàn 4 vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện và hiệp thương bầu chức danh Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện nhiệm kỳ 2014-2019.

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện công bố các quyết định khen thưởng cho 11 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2017./.

                                               Mai Thị Lý, UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo MTTQ tỉnh