Chủ nhật, 19 Tháng 8 2018

Năm 2017, MTTQ các cấp huyện Yên Mô tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã cho thấy các nội dung của CVĐ đã bám sát vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và gắn với các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Quá trình triển khai cho thấy nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đã phát huy được tính chủ động tích cực, sáng tạo và phát huy nội lực của người dân trong huyện và của cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội mà các nghị quyết đại hội của Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Cùng với các hoạt động cụ thể trong phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong năm qua Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Mô cùng với các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện đã tích cực vận động nhân dân tham gia đạt hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới. Điển hình là xã Yên Từ, Yên Hòa, Yên Thắng, Khánh Thịnh, Yên Nhân, TT Yên Thịnh và Yên Lâm. Đặc biệt năm 2017, Ủy ban MTTQVN huyện trích từ quỹ “Vì người nghèo” của huyện và vận động các doanh nghiệp xây dựng và sửa chữa 138 ngôi nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền (3 tỷ 910 triệu đồng). MTTQ huyện còn hỗ trợ hàng trăm suất quà cho hộ nghèo và hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Vận động nhân dân xây dựng mới và sửa chữa hơn 100 km đường giao thông nông thôn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong huyện giao thương và phát triển kinh tế. Từ đó đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững.

Tiếp tục thực hiện các đề án của các cấp ủy Đảng và MTTQVN các cấp, Kế hoạch của MTTQVN tỉnh Ninh Bình về thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Ủy ban MTTQ huyện Yên Mô đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy – HĐND- UBND huyện về nhiệm vụ tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội nâng cao giá trị thu nhập cho người dân và làm giàu trên chính mảnh đất của quê hương mình, Huyện ủy đã có Nghị quyết về tích tụ ruộng đất để phát triển kinh tế trang trại, xây dựng cánh đồng mẫu lớn lấy người dân làm chủ thể, có thể khẳng định từ các Nghị quyết của Đảng đã tạo nên không khí lao động và đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế năng động như mô hình hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng chuối tây Thái Lan , HTX trồng rau an toàn tại xã Yên Từ, Nuôi cá chạch sụn của hộ gia đình anh Nguyễn Trọng Cảnh tại thôn Thổ Hoàng xã Yên Hòa , mô hình nuôi cá ao nổi tại xã Yên Thái, Yên Thắng và Yên Đồng, Mô hình nuôi tôm nước lợ chuyển sang nuôi tôm nước ngọt tại xã Yên Nhân của hộ Ông Nguyễn Trọng Chuyên. Các mô hình trên đã tác động tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế và làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội tạo sự liên kết bền chặt giữa HTX với hộ nông dân, doanh nghiệp dể phát triển chuỗi liên kết có sức cạnh tranh hiệu quả.

Có thể khẳng định rằng đoàn kết để phát triển kinh tế là tích cực giúp nhau để giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng nền văn hóa cộng đồng ngày càng bền chặt, con người ứng xử văn minh, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc nâng cao chất lượng khu dân cư văn hóa và gia đình văn hóa; Tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động như trồng cây xanh, vệ sinh chỉnh trang đường làng ngõ xóm thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới , đảm bảo trật tự an toàn xã hội thông qua thực hiện các quy ước, hương ước tích cực phòng chống các tai tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phát huy tốt vai trò của các tổ hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân tạo không khí hòa thuận ở khu dân cư. Trong những năm qua, MTTQ các cấp huyện Yên Mô thực hiện tốt Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong dòng họ và cán bộ Mặt trận tiêu biểu, các chức sắc, chức việc, nòng cốt trong đồng bào có đạo, tích cực đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí, những phần tử lợi dụng dân chủ gây rối chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần tạo sự đồng thuận trong nội bộ nhân dân, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng vững mạnh.

 Có được những kết quả trên, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Yên Mô luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người dân về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phân công trách nhiệm cho từng thành viên của MTTQ thực hiện tốt vai trò chủ trì phát huy tính sáng tạo, đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước lựa chọn các mô hình trong phát triển kinh tế, đã có những gương điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” , xây dựng và phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm MTTQ huyện Yên Mô đã và đang triển khai thực hiện và nhân được sự đồng thuận của người dân với phong trào đoàn kết phát triển kinh tế xã hội xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng huyện Yên Mô giàu đẹp, văn minh./.

 ĐỖ TRỌNG KẾT

Ủy ban MTTQVN huyện Yên Mô