Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Thời gian qua, Uỷ ban MTTQ các cấp huyện Yên Mô đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể triển khai các biện pháp giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến, từ đó giúp họ xóa bỏ mặc cảm, vươn lên tiến bộ, hòa nhập với cộng đồng, góp phần làm giảm nhân tố phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Mặc dù thi đỗ THPT nhưng em N.T.L ở thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô đã từng có ý định thôi học để làm công nhân. Giữa lúc đó, do suy nghĩ bồng bột, thiếu chín chắn, L. đã sớm vướng vào chuyện tình cảm rồi la cà, chơi bời dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau. Nhờ có Ban công tác Mặt trận và lực lượng công an kịp thời giúp đỡ, động viên nên em L. đã từ bỏ thói quen xấu và tiếp tục theo học THPT để có cuộc sống tốt hơn.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh còn 11 thanh, thiếu niên chậm tiến. Để thực hiện có hiệu quả việc cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên hư, ủy ban MTTQ thị trấn thường xuyên phối hợp với Công an và các tổ chức thành viên như: Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ… có kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết liên tịch về công tác đảm bảo an ninh trật tự như: Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”… Từ năm 2015, Công an thị trấn đã triển khai lập hồ sơ thanh, thiếu niên hư, đồng thời phối hợp với Tổ trưởng dân phố cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức xét duyệt, đưa số thanh, thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn vào diện thông báo với gia đình để phối hợp giáo dục, quản lý. Với từng trường hợp cụ thể, cảnh sát khu vực cùng các tổ chức đoàn thể, Ban công tác Mặt trận phối hợp với các gia đình thường xuyên gần gũi động viên, phản ánh những chuyển biến tâm lý, ý thức chấp hành của đối tượng quản lý để tiếp tục có những biện pháp giáo dục, quản lý hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bút, Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện Yên Mô cho chúng tôi biết: Những năm qua, ủy ban MTTQ huyện đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội, chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn trong công tác giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng và các đối tượng thanh, thiếu nhiên chậm tiến. ủy ban MTTQ huyện quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động và có những giải pháp tích cực, lồng ghép nội dung các phong trào, các cuộc vận động như: “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn không có ma túy”, phong trào “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”… với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đề ra mục tiêu cụ thể để xây dựng thôn, xóm, khu phố không có ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội…, từng khu dân cư đăng ký, phấn đấu thực hiện và làm tiêu chuẩn để xét, công nhận khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Trong quá trình thực hiện, đã chú trọng phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, sự tham gia tích cực của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín, của các dòng họ, dòng tộc trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia.

Nhiều tổ chức đoàn thể, địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, phù hợp đã góp phần vào việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng xã, thị trấn, khu dân cư lành mạnh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội, tiêu biểu như: Hội cựu chiến binh đã chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên và các nhà trường tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Các cấp bộ Đoàn trong huyện cũng đã quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên các thanh, thiếu niên chậm tiến nhằm giúp họ nhận thức được hành vi, mức độ và những hậu quả của việc vi phạm pháp luật đối với cá nhân và xã hội, khích lệ họ vươn lên sống có ích; xây dựng các chương trình, dự án hỗ trợ, giải quyết việc làm cho thanh, thiếu niên; tạo điều kiện cho thanh niên chậm tiến tìm kiếm cơ hội việc làm…

Bên cạnh đó, ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tích cực động viên nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; xây dựng nhà “Đại đoàn kết” tặng cho các hộ gia đình nghèo… Hàng năm, vào dịp Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), MTTQ các cấp hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tiến hành bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, khu dân cư văn hóa. Đến nay, qua đánh giá tổng hợp, Yên Mô có 222/232 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, đạt 95,2%; 87,9% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Đặc biệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên” và hướng dẫn của ủy ban MTTQ tỉnh về tổ chức các hoạt động trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2017 với chủ đề “Chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến”, Thường trực ủy ban MTTQ huyện đã báo cáo với cấp ủy chủ động phối hợp với chính quyền, công an, Đoàn thanh niên và các tổ chức thành viên để triển khai các nội dung thực hiện chủ đề vào các hoạt động của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017. Theo kế hoạch, 232 khu dân cư trên địa bàn huyện đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó phát động thi đua thực hiện chủ đề năm, phấn đấu hàng năm mỗi địa bàn dân cư phải cảm hóa, giáo dục được ít nhất 1 thanh, thiếu niên hư tiến bộ (nếu có). Tổ chức ký cam kết giữa đại diện Công an xã, Ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn, chi đoàn thanh niên và đại diện hộ gia đình ở khu dân cư về nhiệm vụ “chung tay giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến”.