Thứ bảy, 23 Tháng 2 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Chiều ngày 19/7/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Gia Viễn tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa XX, nhiệm kỳ 2014-2019, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Nguyên - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Đặng Đình Hùng - UV BTV huyện ủy-Trưởng ban Dân vận huyện ủy; đồng chí Lưu Thị Huyền - UVBTV huyện ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn; các đ/c trong Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Thường trực MTTQ huyện và các vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đ/c Phạm Đăng Nguyên - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2017, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, công tác MTTQ của huyện Gia Viễn đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng phong phú, đa dạng; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ các cấp. Đặc biệt tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình.

Nét nổi bật công tác Mặt trận trong 06 tháng đầu năm 2017 đó là: MTTQ huyện đã động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương như:   

Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước, của dân tộc;  đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khoá XII; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp”; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tiếp tục thực hiện Đề án 245/ĐA-MT, ngày 15/4/2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới”; “Gia đình văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn huyện. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tập trung xây dựng các mô hình khu dân cư văn hóa nông thôn mới tại các xã về đích nông thôn mới. Đã hướng dẫn 4 xã Gia Vượng, Gia Hòa, Gia Thịnh, Gia Phong về đích nông thôn mới năm 2017 xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới” “Gia đình văn hóa nông thôn mới”. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện quy ước, hương ước xây dựng khu dân cư văn hoá môi trường sống lành mạnh, “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”. Đẩy mạnh chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016- 2020.

Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp các cá nhân ủng hộ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Đã tiến hành rà soát chọn 2 hộ chính sách ở xã Gia Vân và Gia Trung để hỗ trợ xây nhà ở, đến nay công việc xây dựng đã cơ bản hoàn thành.

Hội nghị đã được nghe đại diện UBND huyện Gia Viễn thông báo tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Nguyên đã thông báo một số nội dung cơ bản về tình hình nhân dân trong tỉnh, một số hoạt động MTTQ tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017 và đồng thời cũng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà MTTQ huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Đồng chí cũng nhấn mạnh công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 và đề nghị MTTQ các cấp trong huyện cần tập trung hoàn thành tốt công tác đã nêu trong phương hướng nhiệm vụ.

(Nguyễn Thị Duyên – Ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban MTTQ tỉnh)