Thứ năm, 23 Tháng 5 2019

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Sáng ngày 14/7/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Yên Mô tổ chức Hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2014-2019, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017.

 

 Hội nghị lần thứ 8, Ủy ban MTTQVN huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2014-2019

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban MTTQVN các cấp huyện Yên Mô và các tổ chức thành viên tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của Huyện, thu được nhiều kết quả cụ thể:

Uỷ ban MTTQVN các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyên và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng  các ngày lễ lớn của Đất nước và dân tộc, như kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam (03/02/1930 – 03/02/2017), 42 năm ngày giải phúng hoàn toàn Miền nam thống nhất đất nước, 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Ninh Bình . Thực hiện chương trình hành động của đaị hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2014-2019, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.Tăng cường công tác tuyên truyền  về Biên giới, hải đảo, đặc biệt là tình hình Biển Đông đến các tầng lớp nhân dân, các quan điểm, chủ trương về đại đoàn kết dân tộc. Phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của Cán bộ,Đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị góp phần thực hiện  tốt , chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

Trong dịp tết nguyên đán Đinh dậu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội các đơn vị tổ chức thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tổng số 20.705 suất quà với tổng trị giá gần 6 tỷ đồng ( trong đó quỹ Người nghèo của Huyện và các xã, thị trấn trích tặng 441 suất quà trị giá 128 triệu đồng)

Công tác xây NTM được đẩy mạnh: 2 xã Khánh Thịnh, Yên Lâm đã được công nhận về đích NTM năm 2017.

Hướng dẫn giúp đỡ Ban đoàn kết công giáo huyện tổ chức Đại hội đại biểu “ Người công giáo xây dựng và bảo vệ tổ quốc” huyện nhiệm kỳ 2017 – 2022 thành công tốt đẹp.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” toàn huyện đã đăng ký 17/17 xã xếp loại tốt, 220/232 khu dân cư đạt khu dân cư văn hoá , 30.444 hộ gia đình đạt gia đình văn hoá (bằng 88,4%).

Đặc biệt, 6 thángđầu năm, MTTQ huyện đã triển khai xây dựng 12 ngôi nhà Đại đoàn kết cho đối tượng hộ nghèo ở các xã, thị trấn  trị giá 320 triệu đồng từ quỹ người nghèo của huyện.

Thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội theo QĐ 217- QĐ/ TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã xây dựng Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN huyện đối với 6 xã ( Yên Lâm , Yên Mạc, Yên Hòa, Yên Nhân, Yên Thái, Mai Sơn). Đến nay đã tổ chức giám sát được 02 xã Yên Lâm, Yên Mạc về việc huy động, quản lý và sử dụng vốn đóng góp của nhân dân trong xây dựng NTM theo QĐ 800 của Thủ tướng Chính phủ ngày 4/6/2010.

Phối hợp tốt với Chính quyền giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân góp phần giữ vững ANCT, TTATXH ở địa phương.

Phối hợp với Ban pháp chế HĐND huyện giám sát về công tác quản lý nhà nươc về VSMT đối với phòng Tài nguyên& môi trường, Trung tâm môi trường huyện, xã Khánh Dương, Yên Đồng.

Phối hợp với Ban Kinh tế HĐND huyện giám sat về sử dụng biên chế, công tác thu chi, việc thu quản lý sử dụng các khoản đóng góp của học sinh tại các trường học ( Tiểu học Yên Thái, Mần non Yên Thái, Tiểu học Khánh Dương) giám sát về việc quản lý sử dụng nguồn thủy lợi phí tai các HTXNN Yên Thượng xã Khánh Thịnh, Bình Hải xã Yên Nhân, Mai Sơn xã Mai Sơn, Liên Thành xã Yên Thành)

MTTQ huyện đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức 2 cuộc giám sát, trong đó 01 cuộc giám sát công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Yên mạc, UBND xã Yên nhân, 01 cuộc phúc tra thực hiện kiến nghị của VKS đối với UBND TT Yên thịnh, Yên lâm, Yên thái, Yên hòa,  giám sát công tác tạm giữ tại nhà tạm giam công an huyện đảm bảo đúng quy định.

Phối hợp với BCH quân sự huyện triển khai xây dựng 01 ngôi nhà tình nghĩa cho ông An Viết Nhần thương binh nặng tại xã Khánh Dương, gia định có hoàn cảnh khó khăn trị giá 70 triệu đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, MTTQ các cấp huyện Yên Mô phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm 2017, trong đó có những nội dung trọng tâm như:

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện tốt đợt vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” năm 2017, đảm bảo chỉ tiêu, thời gian.

Tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Phối hợp kiểm tra, đánh giá, đề nghị xếp loại công nhận khu dân cư văn hoá, gia đình văn hoá năm 2017.

(Mai Thị Lý - Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ tỉnh)