Thứ năm, 04 Tháng 6 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

Nhiều năm qua, MTTQ các cấp thành phố Tam Điệp đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

 

 

Diện mạo thành phố Tam Điệp hôm nay. Ảnh: Thế Minh

Chung sức xây dựng văn minh đô thị

Kết quả nổi bật trong hoạt động của MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố Tam Điệp, đó là đã triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Theo đánh giá của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Tam Điệp, sau hơn 20 năm thực hiện (1995-2016), thành phố đã tập trung được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, huy động được nhiều nguồn lực vật chất, tinh thần để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thông qua cuộc vận động, phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng phát triển mạnh mẽ. MTTQ các cấp đã hướng về cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy có hiệu quả các nguồn lực lao động, đất đai, tiền vốn, kinh nghiệm để phát triển sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa. Các thiết chế văn hoá, cơ sở hạ tầng phát triển nhanh chóng ở từng thôn, khu dân cư, làm thay đổi diện mạo đô thị. Nếp sống mới được phổ biến rộng rãi, tình cảm, đạo đức của con người cũng được nâng cao, tạo ra sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, MTTQ các cấp đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thành phố đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, khai thác như trồng hoa Ly, hoa Đào, nuôi Hươu (xã Đông Sơn), dứa, chè xanh Ba Trại (xã Quang Sơn), sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, dịch vụ... đã đem lại hiệu quả kinh tế cao; đời sống của nhân dân nói chung đã được cải thiện, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác bình quân đến năm 2016 đạt trên 70 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,5 triệu đồng/năm.

Trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, MTTQ các cấp đã tích cực phối hợp với ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và đặc biệt là đã huy động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” để thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội. Chỉ tính trong 8 năm (từ năm 2008 đến nay), thành phố đã huy động và đóng góp xây dựng Quỹ “ Vì người nghèo” được trên 7 tỷ đồng và hỗ trợ giúp người nghèo xây dựng mới và sửa chữa được trên 200 ngôi nhà, ngoài ra còn giúp hàng trăm hộ nghèo khi ốm đau, khó khăn lúc giáp hạt và thăm hỏi tặng quà trong dịp lễ, Tết.

Kinh tế phát triển, thành phố có điều kiện đầu tư kết cấu hạ tầng. Đến nay, tỷ lệ cứng hoá đường giao thông xã, phường đạt 95%, trong đó đường giao thông nông thôn, nội thị được rải nhựa hoặc bê tông đạt 90%; 100% trục đường chính của thành phố và các xã, phường và 90% đường nhánh tại các khu dân cư được thắp điện sáng vào ban đêm, tạo cảnh quan đẹp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế tai nạn giao thông; 100% xã có trường học cao tầng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Quần chúng nhân dân đã tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2016, thành phố có 70/120 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá, 15.344/16.865 gia đình đạt gia đình văn hóa. 120/120 khu dân cư có hương ước, quy ước đã được phê duyệt. 9/9 xã, phường có nhà văn hóa; 120/120 khu dân cư có nhà văn hóa.

Thực hiện tốt chức năng giám sát

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh của MTTQ các cấp. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, hàng năm Ban Thường trực ủy ban MTTQ thành phố Tam Điệp đã chủ động xây dựng chương trình giám sát của MTTQ thành phố.

Theo đó, các nội dung giám sát được MTTQ thành phố lựa chọn là những nội dung mà nhân dân đang quan tâm như: Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với UBND cấp xã, việc thực hiện các chế độ, chính sách về đảm bảo an sinh xã hội... Đặc biệt, năm 2015 Uỷ ban MTTQ thành phố đã chủ động đưa nội dung giám sát về việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục vào trong chương trình giám sát - đây là một trong những nội dung mà nhân dân cả nước nói chung và nhân dân thành phố Tam Điệp nói riêng luôn quan tâm, theo dõi việc triển khai thực hiện ở các trường học trong nhiều năm qua.

Thực tế cho thấy, việc triển khai công tác xã hội hóa ở một số chính quyền cơ sở và các trường học có những nội dung thực hiện chưa đúng những quy định, do đó đã chưa nhận được sự đồng tình hưởng ứng cao của nhân dân, thậm chí có nội dung gây bức xúc trong nhân dân. Trước thực tế trên, với tinh thần tham gia giám sát để bảo vệ quyền lợi cho nhân dân, MTTQ thành phố Tam Điệp đã tiến hành giám sát việc thu, chi, quản lý và sử dụng các loại quỹ xã hội hóa giáo dục đối với 3 trường học công lập trên địa bàn thành phố. Sau hơn 1 tháng triển khai giám sát đối với 3 trường học, Đoàn giám sát của MTTQ thành phố ban hành thông báo kết quả giám sát. Ban Thường trực ủy ban MTTQ thành phố đã báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị đến UBND thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục những sai phạm, tồn tại, hạn chế.

Trên cơ sở kiến nghị của Ban Thường trực ủy ban MTTQ thành phố, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị với các đơn vị liên quan và 21/21 hiệu trưởng các trường học trên địa bàn thành phố nhằm chỉ đạo, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm để thực hiện đạt hiệu quả cao các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh về công tác xã hội hóa giáo dục, đồng thời yêu cầu các trường học khắc phục ngay những sai phạm, tồn tại, hạn chế trong công tác xã hội hóa giáo dục.

Thành công trong công tác giám sát của ủy ban MTTQ thành phố Tam Điệp đã tạo niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền và MTTQ khi lãnh đạo trực tiếp đối thoại, lắng nghe ý kiến quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

(baoninhbinh.org.vn)