Thứ ba, 21 Tháng 8 2018

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội với sự phát triển kinh tế - xã hội của phường và cuộc sống bình yên của nhân dân, trong những năm qua, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

 

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 07/3/2013 của Ban Thường vụ Thành uỷ về nâng cao chất lượng hoạt động mô hình phong trào “Tổ nhân dân tự quản về ANTT” trên địa bàn thành phố, MTTQ phường đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và lực lượng Công an phát động và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của nhân dân trong phường tham gia xây dựng phong trào, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường, đảm bảo cuộc sống bình yên, an toàn và hạnh phúc cho nhân dân.

Là phường nằm ở trung tâm của thành phố với nhiều cơ quan, trường học, cơ sở kinh doanh đứng chân trên địa bàn, có trụ sở UBND tỉnh và chợ Rồng, được xác định là địa bàn có mật độ dân số đông, thường xuyên có đông người đến trao đổi, mua bán, kinh doanh hàng hoá, là khu vực phức tạp về trật tự xã hội, đặc biệt là hoạt động trộm cắp tài sản của nhân dân. MTTQ phường đã phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều nội dung hoạt động với hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực như: tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng ngừa các loại tội phạm nhất là trộm cắp xe máy, trộm cắp tài sản của nhân dân trên hệ thống đài truyền thanh 3 cấp và 14 tổ dân phố, lắp đặt pa nô, áp phích tuyên truyền trực quan, nhắc nhở phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản ở 43 cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; tổ chức cho 90/90 tổ tự quản sinh hoạt chuyên đề phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma tuý; tổ chức cho Hội phụ nữ phường nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho trên 300 hội viên… trong đó đi sâu vào phân tích các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh; phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng tố giác tội phạm; phối hợp lồng ghép tuyên truyền qua các đợt tập huấn; thông qua việc tổ chức các ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” ở các khu dân cư; phối hợp đẩy mạnh thực hiện Đề án số 01-138/CP của Chính Phủ về “phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” gắn với thực hiện nội dung của phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư”. Thực hiện phong trào “Tổ dân phố, thôn an toàn” do tỉnh và thành phố chỉ đạo, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của phường đã chỉ đạo, hướng dẫn 14 tổ dân phố tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến các hộ dân, sau hội nghị triển khai đã có 1.700 hộ và 620 hộ kinh doanh tại chợ Rồng ký cam kết xây dựng phong trào “Tổ dân phố an toàn”; bên cạnh đó còn tham mưu triển khai xây dựng “Tổ nhân dân tự quản về trật tự đô thị” và duy trì mô hình “Tổ kinh doanh tự quản về an ninh trật tự” ở chợ Rồng với 15 tổ để vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cũng như nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường. Với nhiều giải pháp tích cực, chủ động, MTTQ phường đã cùng với các cấp, các ngành của phường thường xuyên bám sát các tổ dân phố, các hộ gia đình, nhất là đồng chí bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội của tổ dân phố để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, do vậy trong những năm vừa qua, phường Vân Giang luôn giữ vững được tình hình an ninh trật tự, từng bước hạn chế được nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và chủ động ngăn ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong năm 2016, với sự vào cuộc tích cực của MTTQ phường và quần chúng nhân dân trên địa bàn như việc phát hiện, cung cấp nguồn tin về an ninh trật tự, tố giác tội phạm đã giúp cho lực lượng Công an phường kịp thời điều tra, giải quyết xong 8/11 vụ phạm pháp hình sự và bàn giao 3/11 vụ cho Công an thành phố giải quyết theo thẩm quyền; phát hiện và bắt giữ 5 vụ với 5 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; phát hiện và bắt giữ 44 vụ với 44 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý; giải quyết và xử lý 51 vụ vi phạm hành chính… đã xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; số vụ cũng như số đối tượng phạm tội đã giảm dần qua các năm, hiện nay không còn tụ điểm phức tạp và hình thành băng ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, hoạt động tội phạm ở khu vực chợ Rồng đã giảm hẳn, địa bàn không còn để xảy ra các vụ trọng án, qua đó đã giữ vững được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn cho mỗi người dân, mỗi gia đình, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học… trên địa bàn, tạo điều kiện quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, MTTQ phường tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng phường Vân Giang ngày càng giàu đẹp văn minh./.

Bùi Thị Khánh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Vân Giang